fbpx

Jaké byly tedy Harrisonovy závěry? Bohužel neexistuje žádná oficiální zpráva, která by v detailu informovala o výsledcích jeho výzkumu. Nicméně během analýzy mumie faraona Tutanchamona vyšlo najevo, že uvnitř lebky, na jejím spodku, byly objeveny krevní sraženiny. Ty by mohly být výsledkem krevního výronu mezi mozkovými plenami. Významné však bylo pozorování, že tato sraženina byla pokryta zvápenatělou vrstvou, která naznačuje, že pokud toto byl smrtelný úraz, byl panovník ještě relativně dlouho naživu, umíraje velmi pomalu. Tuto okolnost by podporovaly i egyptologické prameny. Jeho nástupce na trůnu, Aje, totiž začal používat královskou titulaturu ještě za života Tutanchamona. Jaké ho k tomu vedly důvody?

Byl Tutanchamon zavražděn?

Stěží si můžeme představit, že by mladý panovník pomýšlel na smrt a ustavil nekrálovskou osobu svým nástupcem jako spolukrále. Tutanchamon se svou manželkou nepochybně zamýšleli mít vlastní potomky, o čemž svědčí předčasně skonaná děvčátka manželského páru, pohřbená spolu s panovníkem v jeho hrobce. Pokud by byl tento výklad správný, musel být Tutanchamon vážně poraněn, a to tak, že můžeme skoro vyloučit přirozenou příčinu. Rána musela být vedena na spodní lebeční část zezadu v místě, kde lebka nasedá na krční obratle. Takovýto úder bylo možno provést nejlépe za panovníkova spánku. Zemřel tedy Tutanchamon na následky zranění ve spánku rukou někoho, kdo byl schopen proniknout až do je ho ložnice?

Tuto možnost někteří badatelé nevylučují ani dnes. Připomeňme si, že jeho otec Achnaton, velký náboženský reformátor, hlásal kult slunečního boha Atona, kterého vyhlásil za jediného boha, stvořitele světa a “otce všech národů”. První monoteismus tak byl na světě. Vzhledem k tomu, že Achnaton byl velmi důsledný, nechal zavřít chrámy všech ostatních bohů a tak osudově zasáhl do řádu egyptské společnosti. A co víc, zrušil privilegia, postavení a příjmy mnoha kněží egyptských bohů, zejména pak boha Amona v Thébách (Vasetu), dnešním Luxoru.

Právě to zřejmě stálo Achnatona život, a to asi dvacet let poté, co nastoupil na trůn. Smrt muže, který nikdy neopustil své vybudované město Amarnu (zvané v egyptštině Achetaton, “Atonův obzor”), dodnes představuje jednu z velkých hádanek pro egyptologii. Podobný osud potkal i jeho syna. Tutanchamon, jak ukazuje část jeho pohřební výbavy, se zřejmě zcela nepoddal okolnímu tlaku a kult tak nenáviděného slunce Atona zcela neodstranil. Mohl tak být trnem v oku Amonových kněží, kteří se ocitli znovu u moci.

Poslední zkoumání vylučuje Tutanchamonovu násilnou smrt

Vrcholem zkoumání Tutanchamonových pozůstatků byl výzkum prováděný na počátku roku 2005. V březnu 2005 dokončil tým složený z mezinárodních odborníků na CT snímkování výzkum mumie panovníka Tutanchamona. Jejich výsledky CT snímkování pomohly snad definitivně vyvrátit přetrvávající teorie, že panovník byl násilně zprovozen ze světa, snad soupeřícími uchazeči o trůn (Ajem a Haremhebem), a to úderem tupým předmětem do temene.

Základem této hypotézy byl maličký úlomek lebeční kosti nalezený uvnitř jeho lebky. Provedené CT snímkování mumie umožnilo získat na 1700 snímků těla včetně řezů, které by jinak nebyly bez použití této nedestruktivní techniky možné. Interpretace snímků snad definitivně vyloučila násilné úmrtí a prokázala, že úlomek kosti se dostal do dutiny lebeční během mumifikace, kdy byla do lebky nalévána horká smůla. Nevysvětlena však zůstala ona krevní sraženina na spodku lebky. Stejně tak nové výzkumy naznačily, že si panovník mohl několik dní před smrtí vážněji zlomit stehenní kost a zemřít na doprovodnou infekci.

I když byl učiněn další krůček na cestě za poznáním možných příčin smrti tohoto panovníka, do budoucna nelze vyloučit další překvapení. Jedno z dalších vysvětlení je možno hledat ve výsledcích již zmiňovaného výzkumu mumie z roku 1968, kdy bylo zjištěno, že sternum a několik hrudních obratlů na mumii panovníka chybí. Musely být odstraněny již během jeho mumifikace krátce po smrti. To bylo zcela jistě neobvyklé a s mumifikací nesouvisející opatření. Proč tomu tak bylo?

Nabízí se tato odpověď. Tutanchamon mohl zemřít v důsledku vážného poranění hrudního koše, například v poušti při lovu zvěře v loveckém voze. Tuto jeho zálibu v lovu také dokazují četná zobrazení na předmětech pohřební výbavy panovníka. Bylo tomu tak? Hypotézu nenásilné smrti by potvrzovala i skutečnost zjištěná během zkoumání mumie v roce 2005. Nad levým kolenem lékaři zaznamenali nezhojenou ránu, kterou do těla mohla vniknout infekce. Toto zranění mohlo být také důsledkem pádu z loveckého vozu.