Egyptský ministr pro památky dnes oznámil, že byly objeveny dvě hrobky z období Staré říše v Tabit El-Geish jižně od Sakkáry. Objevené hrobky pocházejí z období 6. dynastie a patří kněžím, kteří žili v době faraona Pepi II. (2240-2150 př.nl). Za objevem stojí tým IFAO (Institut Français archeologie Orientale) v čelem s Dr. Vassilem Dobrevem.

První hrobka v Tabit El-Geish patřila knězi jménem “Ankhti”, jeho pohřební komora se nachází 12 metrů hluboko. Druhá hrobka patřila knězi jménem “Sabi” a jeho pohřební komora je v hloubce 6 metrů. Obě hrobky obsahují krásné nástěnné malby.

V obou pohřebních komorách byly nalezeny lidské ostatky a kostry zemřelých byly roztroušeny, což naznačuje, že hrobky byly vykradeny a to pravděpodobně už v období 7. nebo 8. dynastie (tedy v Prvním přechodném období). V hrobkách byly objeveny alabastrové nádoby a vzorky keramiky.

Podle Vassila Dobreva, ředitele mise, byla horní část z hrobů vystavěna z nepálených cihel a pohřební komory byly vytesány do vápencového podloží.

Zdroj: Luxor Times (online na http://luxortimesmagazine.blogspot.cz); Český překlad: Alííí