Významné místo v Abúsíru zaujímá hrobka s označením AS 67. Mastaba se nachází východním okraji pohřebiště. Mastaba o půdorysu 20,0 × 6,8 m a výšce cca 5 m patří písaři jménem Nefer.

Tags: