fbpx

Už v Archaickém období uměli Egypťané opracovat kůži. Koželuhové a ševci vyráběli z kůží oblečení, sandály, toulce, vaky, pouzdra na zrcadla nebo potahy křesel. Koželuhové jsou zachyceni na stěnách mnoha mastab jak natahují kůže, které považovali za nejdůležitější část zvířat. Dávali si proto velmi dobrý pozor, aby je při lovu nebo poté při opracování nepoškodili. U těch nejkrásnějších kůží neodstraňovali ani srst – jako například u levhartích kůží, do kterých  se odívali kněží.

Koželuhové, kteří patřili ke královskému paláci, pracovali pod dozorem královského správce. Ten se společně s vedoucím dílny staral o objednávky, hodnotil kvalitu kůží, vedl účetnictví, dohlížel na práci řemeslníků a chod dílny. Koželuhové pracovali pod širým nebem, ale i tak se museli vyrovnat s prostředím plným nedýchatelného vzduchu.

Kůže vylučovaly jen těžko snesitelné pachy. I když egyptskou techniku opracování kůží známe pouze ze zobrazení na zdech hrobek, poskytují tato zobrazení dostatek informací k tomu, abychom mohli popsat metodu opracování tukem, která byla jedinou Egypťany používanou metodou.

Opracování kůže tukem

Po změkčení kůže v objemných nádobách s olejem nebo kamencem byla kůže vytahována na velkých trojnohých dřevěných podstavcích. Tato část práce byla mimořádně důležitá, protože rozhodovala o tom, jak bude kůže pružná. Když byla kůže dostatečně pružná, byla znovu ponořena do olejové lázně a po určité době se začala znovu vytahovat na podstavci. Pak se nechala dostatečně vyschnout a řemeslníci ji kladívkem naklepávali, aby se do ní olej dostatečně vstřebal. Díky tomuto postupu dosahovali Egypťané nevídané pružnosti, ale také odolnosti proti hnilobě a vlhkosti.

Po této přípravě přišlo stříhání a jeho metoda se lišila podle toho, jaký výrobek měl být z kůže vyroben. Kůže byly rozloženy na nakloněné podstavce a koželuhové je krájeli noži s čepelí ve tvaru půlměsíce. Šídlem do nich pak proráželi otvory, kudy se pak protahovaly řemínky (pokud šlo o výrobu sandálů, vaků nebo toulců).

V období Střední říše se Egypťané naučili kůži prolamovat a začali ji zdobit různými motivy. Začali do kůží také vsazovat různé hřeby a kovové předměty.