< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Egypťané začali používat míry a váhy ještě za první dynastie před vznikem jednotného Egypta. Postupně se míry a váhy zpřesňovaly a zdokonalovaly. V Egyptě se musely veškeré ekonomické operace a transakce zapisovat. Písaři se tedy kromě mnoha jiných úkolů věnovali také neustálému počítání, přeměřování a vážení.

Vyměřování a vytyčování zemědělské půdy se opakovalo každý rok. Často se totiž stávalo, že mezníky byly zničeny při nilských záplavách, a bylo tedy nutné znovu přesně stanovit hranice každého pozemku. Podle rozlohy půdy úředníci odhadovali objem úrody, který sloužil jako základ k výpočtu daní. Ta část půdy, na níž bylo zaseto, musela být proto přesně přeměřena pomocí měřicí šňůry.

Prstový systém ve starověkém Egyptě

Také pro architekty bylo důležité stanovit rozměry staveb, které budovali. K měření délky se nejčastěji používal tzv. prstový systém, jehož základní jednotkou byl velký neboli královský loket (meh nesut).

Pomocí královského loktu se zjišťovala šířka, délka a výška staveb. Architekti určovali rozměry staveb pomocí mřížky, jejíž jednotlivé čtverce měly rozměr jednoho nebo více královských loktů. Stejná jednotka se využívala i při měření výšky nilských záplav.

PRSTOVÝ SYSTÉM
(do reformy provedené 26. dynastií)
 
Prst   1,87 cm
Dlaň (4 prsty)   7,48 cm
Ruka (5 prstů)   9,35 cm
Dvojitá dlaň (8 prstů) 14,96 cm
Malá píď (12 prstů) 22,44 cm
Velká píď (14 prstů) 26,18 cm
Posvátný loket (16 prstů) 29,92 cm
Loket – remen (20 prstů) 37,40 cm
Malý loket (24 prstů) 44,88 cm
Velký (královský) loket 52,36 cm
Sandál (1/5 královského lokte) 10,47 cm
 

Podle římského polyhistora Plinia Staršího sahala voda při záplavách do výšky osmi až šestnácti loktů. Loket, základní jednotka délkové míry, představoval vzdálenost mezi špičkou prostředníčku a loktem, tedy přibližně 0,525 metru. Dále se loket dělil na prsty (džeba) a dlaně (šesep). Hlavním násobkem lokte používaným při měření bylo 100 královských loktů – chet, o délce 52,3 m. Pro měření velkých vzdáleností se od 12. dynastie používalo iteru, které odpovídalo 20000 loktů, tedy přibližně 10,5 km.

Reforma délkových měr za 26. dynastie

Za vlády 26. dynastie, kolem roku 672 př. n. l, byla uskutečněna reforma, jejímž cílem bylo délkové míry zjednodušit a sjednotit. Počet prstů v jednom lokti byl z původních osmadvaceti snížen na dvacet čtyři. Díky tomu se tyto “podjednotky” prodloužily a nebylo již nutné používat tzv. malý loket (odpovídající šesti dlaním).