fbpx

Velké šachtové hrobky v Abúsíru jsou místem posledního odpočinku vysokých hodnostářů egyptského státu v samém závěru 26. dynastie (přibližně 530–525 př. Kr.). V hrobkách, které byly až na jednu výjimku, patřící knězi Iufaovi, vyloupeny už ve starověku, se našly i pozůstatky původně velmi početné a honosné pohřební výbavy.