Ladislav Bareš se narodil v Plzni a je předním českým egyptologem a arabistou. Archeologickou a epigrafickou praxi v Egyptě zahájil v roce 1974. Zaměřuje se na otázky dějin v 1. tis. př. n. l., dlouhodobě se také podílí na výzkumu pohřebiště velkých šachtových hrobek v Abúsíru.

Zabývá se také vývojem náboženství starověkého Egypta (zejména v 1. tis. př. n. l.) a dějinami egyptologického bádání u nás. Podílí na přednáškách a seminářích egyptského jazyka, dějin, archeologie a náboženství, vedení a oponování bakalářských, diplomních a disertačních prací.

V letech 2006 až 2012 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu. Na našem webu najdete rozhovor s Ladislavem Barešem z roku 2006, kdy se stal ředitelem ústavu.

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.