Břetislav Vachala se narodil v Jaroměři. Už od dětství se zajímal o starověký Egypt. V letech 1970–1975 vystudoval egyptologii a arabštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po devět měsíců byl na stáži v Egyptě. Následně nastoupil do Československého egyptologického ústavu. Zaměstnancem ústavu byl Břetislav Vachala až do své smrti, v letech 2000–2005 byl jeho ředitelem.

Specializoval se na překlady staroegyptských literárních děl. Do češtiny přeložil například Egyptskou knihu mrtvých nebo Ebersův papyrus. V letech 1993–1997 působil jako český velvyslanec v Egyptě a Súdánu.

Břetislav Vachala a jeho tvorba

 • Dávné písně lásky. [s.l.]: Československý spisovatel, 1982. 120 s.
 • 77 zajímavostí ze starého Egypta. [s.l.]: Albatros, 1989. 265 s.
 • Moudrost starého Egypta. [s.l.]: Knižní podnikatelský klub, 1992. 176 s. 
 • Pověsti a legendy faraónského Egypta. [s.l.]: Knižní podnikatelský klub, 1993. 99 s. 
 • VACHALA, Břetislav; VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. [s.l.]: Karolinum, 1997. 488 s. 
 • Mír na Nilu: první mírová smlouva a její pozadí. [s.l.]: Makropulos, 1997. 154 s.
 • Staří Egypťané. [s.l.]: Libri, 2001. 239 s. 
 • VACHALA, Břetislav; BALÍK, Michael. Mastaba: objevování a rekonstrukce staroegyptské hrobky. [s.l.]: Grada, 2002. 136 s.
 • Milostné písně starého Egypta. [s.l.]: Set Out, 2003. 94 s. 
 • Egypt. [s.l.]: Libri, 2003. 174 s. 
 • VACHALA, Břetislav; MALINA, Jaroslav. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a “příbuzných” oborů. 27, Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště. [s.l.]: Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 
 • VERNER, Miroslav; VACHALA, Břetislav; BAREŠ, Ladislav. Encyklopedie starověkého Egypta. [s.l.]: Libri, 2007. 527 s. 
 • Staroegyptská Kniha mrtvých. [s.l.]: Dokořán, 2009. 366 s. 
 • VACHALA, Břetislav; STROUHAL, Evžen; VYMAZALOVÁ, Hana. Lékařství starých Egypťanů I: staroegyptská chirurgie, péče o ženu a dítě. [s.l.]: Academia, 2010. 240 s.
 • VACHALA, Břetislav; STROUHAL, Evžen; VYMAZALOVÁ, Hana. Lékařství starých Egypťanů. II, Vnitřní lékařství. [s.l.]: Academia, 2017. 376 s. 

Profesor Břetislav Vachala před fragmenty výzdoby hrobky Meriherišefa, které byly nalezeny v zásypu Intiho hrobky; Autor: Český egyptologický ústav FF UKProfesor Břetislav Vachala před fragmenty výzdoby hrobky Meriherišefa,
které byly nalezeny v zásypu Intiho hrobky; Autor: Český egyptologický ústav FF UK