Hora Sinaj byla místem, kde Bůh předal Izraelitům svých Deset přikázání. Dnes se za bájnou horu Sinaj považuje vrcholek Jabal Musa (egyptským dialektem Gabal Musa – 2285 m.n.m.) na Sinajském poloostrově. Jabal Musa znamená v arabštině Mojžíšova Hora.

V počátcích křesťanství se za horu Sinaj považovala spíše hora Serbal (Gebel Serbal). Ještě dnes jsou na Gebel Serbal vidět nápisy, které do kamenů na jejím úpatí vytesali první křesťané. Jenže v 5. století však byla hora Serbal zavržena a novým Sinajem se stala hora Svaté Kateřiny (2629 m.n.m.). Právě zde dodnes stojí i stejnojmenný klášter Svaté Kateřiny.

I když je hora Svaté Kateřiny nejvyšší v oblasti, což by odpovídalo i popisu v Bibli, je od 15. století jako hora Sinaj uváděn výše zmiňovaný vrcholek Jabal Musa. Chcete-li vystoupat na Jabal Musa, čeká vás odměněna – výhled na Sinajský poloostrov. Budete si moci také prohlédnout muslimskou mešitu a ortdoxní řecký kostelík na jejím vrcholku. Ani jedna stavba bohužel není otevřena pro veřejnost.

Nedaleko vrcholu hory můžete navštívit i Mojžíšovu jeskyni, kde podle Bible čekal Mojžíš na udělení božích přikázání.

Hora Sinaj