fbpx

O Velké pyramidě už bylo napsáno mnohé. Ale teprve objev papyrů, které tvoří deník, nám dává odpovědi na otázky, které se kolem pyramidy objevují. Autorem deníku je Merer, který měl velmi důležitou hodnost inspektora.

Na úvod ale pár čísel o Velké pyramidě

  • Velkou pyramidu tvoří celkem 2 300 000 kamenných bloků
  • Z těchto bloků bychom mohli postavit zeď 50cm vysokou kolem celé planety
  • Základna pyramidy pokrývá plochu deseti fotbalových hřišť

Merer odkrývá některá tajemství

Pojďme si tedy položit některé otázky a najít na ně odpovědi:

  1. Na jakých lodích přepravovali starověcí Egypťané bloky po Nilu?
  2. Jak je dopravovali k pyramidě? (Nil tehdy tekl cca 2km od ní)
  3. Jak mohli postavit za 26 let vlády Chufua takový kolos?


Starověcí Egypťané nazvali pyramidu Achtej Chufu
(Chufu na obzoru), což dokládá právě Merer ve svém deníku. Tento deník objevila francouzsko-egyptská expedice v roce 2013 ve Wádí el-Jarf. Název této pyramidy se na něm opakuje více než 20x. Není tedy pochyb, že je to zdroj, který nám může odpovědět na některé naše otázky.

Stavba lodí a doprava bloků po Nilu

To, že Egypťané přepravovali velké kamenné bloky po Nilu nebylo nic překvapivého. Ale jaké to byly lodě a jak byly postaveny? Odpověď se našla v podzemní hrobce v Sakkáře pro muže jménem Ty. Jedná se o největší a nejvelkolepější hrobku člověka, který nebyl členem královské rodiny. Zastával ale řadu významných funkcí – mezi nimi například funkci královského kadeřníka.

Jeho hrobka obsahuje mnoho vyobrazení stavby lodí. Archeologové tak zjistili, že Egypťané lodě stavěli z velkých dřevěných trámů, které spojovaly silné provazy a dřevěné čepy. Aby loď neprosakovala, potápěly ji pak pod vodu. Loď se tak utěsnila a provazy nasáklé vodou jednotlivé kusy ještě víc stáhly k sobě.

Merer ve svém deníku uvádí, že na jedné takové lodi přepravoval až 30 kamenných kvádrů, z nichž každý vážil 2,5 tuny. Z deníku se dál dozvídáme, že každých 10 dní cestoval mezi Gízou a Turou pro další náklad kvádrů.

Přeprava bloků ale nebyla jediným úkolem, který Merer měl. Z deníku se dozvídáme, že měl za úkol vyřešit problém s přístupem k místu stavby. Jinak řečeno – zajistit, aby se lodě dostaly co nejblíž pyramidě. Jak to vyřešil se dozvíte v dalším pokračování v článku Mererův deník – umělý kanál k Velké pyramidě.