< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Někteří zpochybňují, že Velkou pyramidu postavili starověcí Egypťané. Nejčastěji pak uvádějí dva hlavní argumenty. Jak by mohly v tak postavit takovou pyramidu v tak krátkém čase? Jak by tam ty kamenné obry vůbec dostali? Mererův deník přináší odpovědi.

Interiér Velké pyramidy

Velká pyramida představuje víc než 2 miliony kamenných bloků. Ale zdaleka ne všechny jsou precizně umístěny. Egypťané opracovávali precizně pouze vnější vrstvu pyramidy, aby na ni dokonale pasovali obkladové kameny. Vnitřní bloky ale dělníci nemuseli opracovávat. Poskládali je “nahodile” a zpevnili mezi sebou kamením a maltou.  Přesvědčit se o tom můžete i dnes, pokud k pyramidám zavítáte. Velká pyramida dnes nemá obložení a tak můžete vidět spojení maltou na vlastní oči.

Uvnitř pyramidy jsou 3 komory – jedna se nachází 30 metrů pod povrchem a je nedokončená. V horní části je pak tzv. královnina komora a nad ní Velká galerie, která vede do královy komory. Králova komora je vyrobena z žulových desek a nachází se tu sarkofág, který je umístěn v samotném středu pyramidy. Chufu a jeho architekti věnovali velkou pozornost také zabezpečení. Před pohřební komorou Chufua byly 3 žulové desky, které uzavřely vchod. Kamenné bloky zavřely vstup i do Velké galerie a vstup do pyramidy samotné pak skrylo obložení.

Galerie pro lodě a dřevěné koleje

Na pobřeží Rudého moře ve Wádí al-Jarf se nachází ve skalách vysekáno několik jeskyní, které sloužily jako skrýše lodí. V jedné z nich byly objeveny zbytky dřevěných kolejí. A nejen to – archeologové zde našli i zbytky saní. Egypťané je vyrobili z tvrdého dřeva – nejčastěji se používalo akáciové dřevo. O akáciové dřevo nebyla nouze, protože akácie hojně rostly v údolí Nilu. Dřevěné koleje pak slouží k tomu, aby se saně s nákladem snadno dostali k cíli.

Aby byla přeprava jednodušší, pokládali Egypťané mezi koleje a saně dřevěné válce. Tím se minimalizovalo tření a přeprava velkých kamenných bloků byla výrazně rychlejší. Takovéto válce byly nalezeny například i v lomu v Tuře, ale i na jiných místech.