< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Americký archeolog Mark Lehner zkoumal, kde žili dělníci pracující na stavbě Velké pyramidy a jak o ně bylo postaráno. Nedaleko od Velké pyramidy jsou vidět zbytky keramiky, kterou odkryl vítr. Se svým týmem zdokumentoval víc než milion kusů keramiky a zjistil, že spadá do období vlády faraona Chufua. To je důkazem, že se zde musela nacházet velká koncentrace lidí.

Poté objevil základy několika budov. Zakreslil si tyto budovy a pak originál skryly pod písek a na stejném místě postavili repliku, která do určité výšky vystupuje nad terén. Tyto domy ale nebyly pro běžné dělníky, ale pro vedoucí skupin jako byl například Merer.

Pak Mark Lehner objevil základy budovy o délce 35 metrů, kterou tvořily obvodové zdi a jedna prostřední. To byla ideální budova pro ubytování dělníků pracujících na stavbě pyramid. Chufu musel (krom stavby pyramidy) řešit pochopitelně i ubytování a stravu pro dělníky pracující na pyramidě.

Archeologové objevili mnoho nádob na pečení chleba, džbánů na pivo a dokonce zbytky pekárny, kde se chleba pekl. Nasytit dělníky znamená 200 bochníků chleba na každý den. Archeologové objevili stovky takových nádob, což dokazuje výrobu chleba v masivním měřítku. Nil tedy byl důležitý nejen pro dovoz surovin pro stavbu pyramidy, ale zejména pro zásobování pšenicí, moukou, pivem, masem a dalšími potravinami.