Egyptsko-německá mise prováděla výzkum v Abúsíru v Sahureově pyramidě. Původním záměrem expedice bylo stabilizovat spodní konstrukci pyramidy, aby se předešlo jejímu možnému zřícení. Díky 3D laserovému skenování vědci odhalili nové prostory v Sahureově pyramidě.

Tyto tajné komory se mohou stát klíčovým momentem v pochopení významu, jaký Sahureova pyramida má. Nově objevené prostory jsou sice v havarijním stavu, ale pochopitelně zaujaly badatele i historiky. Laserové 3D skenování osvětlilo interiéry místností a odhalilo složitou síť prostor. Není bez zajímavosti, že stropy a podlahy těchto prostor nesou známky značného poškození, ale zbytky původních stěn naznačují jejich někdejší velkolepost.

Archeologové doufají, že nově objevené prostory rozluští dlouholeté záhady obklopující Sahureovu pyramidu. Archeologové by také mohli díky novému objevu objasnit, jak starověcí Egypťané pyramidu postavili a co tyto tajné komory mohly obsahovat.

Sahureova pyramida – inovace při stavbě

  • Pyramidový komplex stavitelé uspořádali podle hlavní (východo-západní) osy (hlavní osa tak sleduje dráhu slunce)
  • Na jádro pyramidy použili Egypťané horší materiál, obložení ale bylo opět z velmi kvalitního kamene
  • Součástí zádušního chrámu se stala (do té doby oddělená) obětní síň, která byla v zadní části chrámu přiléhající přímo k pyramidě
  • Zádušní chrám má nově také “praktické” části – příbytek strážce, postranní vstup
  • Osvětlení zádušního chrámu, údolního chrámu i vzestupné cesty je zajištěno světlíky

Nové prostory v Sahureově pyramidě

Nové prostory v Sahureově pyramidě