< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Sahure byl synem Veserkafa a pravděpodobně Chentkaus I. Byl by to první případ v dějinách Egypta, kdy si faraon vzal za manželku svoji matku. Tyto příbuzenské sňatky se později hojně objevovaly za vlády Ptolemaiovců.

Zkonsolidoval vnitřní poměry v Egyptě a zefektivnit státní správu. Podnikal výbojné cesty, zejména pak do Libyje, na Sinaj a Núbie. Účelem těchto cest bylo získání otroků, dolů, dobytka a dokonce i krásek pro královský harém.

Za vlády Sahurea se těžila měděná ruda a tyrkys ve Wádí Magháře na Sinaji, diorti v lomech v Abú Simbelu, z Byblu se dováželo cedrové dřevo a dokonce vyslal výpravu do tajemné země Punt.

Sahure – zakladatel královského pohřebiště v Abúsíru

Sahure založil královské pohřebiště u Abúsíru, kde si postavil pyramidový komplex. Ten se nachází v sousedství Veserkafova Slunečního chrámu. Bohatá reliéfní výzdoba komplexu představuje vrchol reliéfního umění Staré říše.

Ze soudobých písemných pramenů je známo, že Sahure postavil také sluneční chrám, který však dosud nebyl objeven. Objevena ale byla Sahureova pyramida v Abúsíru.

Sahure

Kartuš faraona Sahurea

Hrobka: Sahureova pyramida
Předchůdce: Veserkaf
Nástupce: Neferirkare
Doba vlády: 14 let

Manželka: Meretnebtej