fbpx

Zánik 4. a nástup 5. dynastie je jedním z nejsložitějších historických problémů Staré říše. V této době sehrála významnou roli královna Chentkaus I. – dcera faraona Menkaura. Když hlavní královská větev vymřela po meči, byla to právě ona, která se jako královská matka stala pojítkem mezi 4.dynastií a slunečními králi, jak se někdy vládcové 5.dynastie nazývají. Prvním z nich byl Veserkaf.

Veserkaf byl synem a manželem Chentkaus I. a prvním faraonem 5. dynastie. Vlády se zmocnil usurpací trůnu krále Šepseskafa. Za jeho vlády vrcholil titul “syn Reův”, jenž se stal nedílnou součástí titulatury krále.

Pyramida a sluneční chrám

Veserkafova pyramida, místo plánovaného posledního odpočinku tohoto faraona, stojí v Sakkáře v bezprostřední blízkosti pyramidového komplexu faraona Džosera. Vedle pyramidy je autorem také slunečního chrámu v Abúsíru, kde jeho syn Sahure postavil první pyramidu a založil nekropoli “slunečních králů”.

Veserkaf založil i první sluneční chrám přímo na Memfidské nekropoli, na tehdy dost odlehlém místě u dnešní vesnice Abúsír a jeho název zněl Reův Nechen. Je to také jeden ze dvou objevených slunečních chrámů.

Jeho sluneční chrám se stavěl ve třech fázích:

  • ohrazený kopec
  • postavení obelisku na plochém podstavci
  • ohrada kolem podstavce a stavba další místnosti

Veserkaf

Veserkaf

Kartuš faraona Veserkafa

Hrobka: Veserkafova pyramida
Předchůdce: Thamfthis (?)
Nástupce: Sahure
Doba vlády: 7 let

Manželky: Neferhetepes (dcera Radžedefa), Chentkaus I.