Zakladatel 5. dynastie Veserkaf si nechal postavit svou pyramidu v bezprostředním sousedství Džoserovy pyramidy, nejstarší pyramidy v Egyptě. Svůj pyramidový komplex nazval „Čistá jsou Veserkafova (kultovní) místa“. Vchod do pyramidy objevil již v roce 1831 Orazio Marucchi, ale v roce 1939 do jejího nitra pronikl zlodějským tunelem až Perring.

Veserkafova pyramida, pohled do nitra

Veserkafova pyramida má jádro postaveno podobně jako následující pyramidy 5. dynastie – ve vodorovných vrstvách. K stavbě byly použity hrubě opracované bloky místního, málo kvalitního vápence. Stěny pyramidy byly obloženy bloky velmi kvalitního bílého vápence z protějšího břehu Nilu.

pyramida
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
původní délka základny: 73,30 mA Sestupná cesta
původní výška pyramidy: 49 mB Portcullis
úhel sklonu stěn: 53°7’48”C Pohřební komora
D Předsíň
E Sklady
F Zádušní kaple

Vchod do podzemních komor ležel v dlažbě dvora před severní stěnou pyramidy. U pyramid předchozí 4. dynastie vchod ležel přímo v severní stěně pyramidy. Do podzemních komor vedla zpočátku sestupná, posléze vodorovná chodba. V polovině vodorovné části byl zátaras z červené žuly v podobě jedné padající desky.

Hned za zátarasem byl ve východní stěně chodby vchod do komory s půdorysem písmena T, pravděpodobně sloužící jako sklad pohřební výbavy. Chodba následně končila 10 m pod základnou pyramidy do předsíně pohřební komory umístěné ve svislé ose pyramidy. Krátkou pasáží západně od ní je umístěna pohřební komora. Předsíň i pohřební komora ve Veserkafově pyramidě jsou obloženy jemným vápencem. Ze stejného materiálu je i sedlový strop. U západní stěny pohřební komory Perring nalezl zbytky nezdobeného sarkofágu.

Zádušní chrám Veserkafa

Po Perringově návštěvě podzemí v pyramidy nikdo nebyl a popis podzemních prostor je tedy poněkud neurčitý a stručný. Od jeho návštěvy je vchod zavalen sutí a po zemětřesení v roce 1991 se situace ještě zhoršila. Na rozdíl od všech předchozích pyramidových komplexů nebyl zádušní chrám postaven ani před severní, jak bylo pravidlem v dynastii 3. a ani před východní stranou pyramidy jak bylo pravidlem ve 4. dynastii. Byl postaven před jižní. Orientace chrámu je naprosto unikátní a její vysvětlení není snadné.

Existuji čtyři teorie vysvětlující tuto orientaci. Často jsou spojeny s právě vrcholícím slunečním kultem nebo jednoduše z nedostatku místa na východní straně pyramidy. Rekonstrukce chrámu je vzhledem k jeho velké devastaci velmi obtížná. Ani pozice kultovní pyramidy není typická. Není umístěna u jihovýchodního nároží, ale u jihozápadního. Z jádra pyramidy se dochovaly pouze dva nejnižší stupně. Její podzemní komora byla přístupná od severu.

Jižně od Veserkafova komplexu leží menší královnin. Vzhledem k velké devastaci objektu je její rekonstrukce velice obtížná a mnohdy pouze hypotetická. Pyramidy měla původně třístupňové jádro. Základna pyramidy původně měřila 25,15 m a dosahovala výšky 17 m. Podzemní část tvoří předsíň a pohřební komora. Obě mají sedlový strop a jsou stejně veliké. Jméno Veserkafovy manželky dodnes není známo.

Veserkaf
A  Kultovní pyramida
B  Otevřený dvůr
C  Pět výklenků na sochy
D  Pyramida královny
E  Zádušní chrám
F  Vzestupná cesta
G  Vstupní chodba
H  Zádušní kaple