Nejstarším kultovním místem slunečního boha byla Helipole. Archeologům se sice zatím nepodařilo najít sluneční chrám, který se zde nacházel, přesto ale doklady z jiných částí Egypta umožňují udělat si představu o tom, jak takový chrám vypadal. A tak se dnes podíváme na jeden ze dvou objevených slunečních chrámů – Veserkafův sluneční chrám.

Soudobé písemné dokumenty hovoří o 6 takových chrámech, ale dosud jen dva z nich byly objeveny. Jedná se o sluneční chrámy, které postavili faraoni Veserkaf a Niuserre. Sluneční chrámy Sahurea, Neferirkarea, Raneferefa a Menkauhora zatím čekají na objevení.

Abúsír – místo pro stavbu chrámu

Na severovýchodním okraji pyramidového pohřebiště v Abúsíru se nachází Veserkafův sluneční chrám – původně zvaný Nechen-Re (Reův Nechen). Proč si zakladatel 5. dynastie vybral právě tuto část Abúsíru?

Tato oblast měla pro Veserkafa zvláštní význam. V době, kdy tento faraon vládl se jednalo o prázdné území memfidské nekropole, kde bylo možné začít stavět pyramidy orientované k Heliopoli. A proto nepřekvapí, že čtyři jeho nástupci si postavili svoji pyramidu také v této části nekropole. Pyramidy jeho nástupců jsou uspořádány tak, že do Heliopole směřovala přímka, která spojovala jejich severozápadní nároží.

Ze slunečního chrámu zbyly trosky

Veserkafův sluneční chrám se nedochoval – část tří pilířů a menší pozůstatky zdí (někde jen jejich otisky) jsou vše, co z chrámu zbylo. Otevřená vzestupná cesta nebyla orientována východo-západně, ale táhla se podél jižní stěny. Předpokládá se, že důvodem k tomu mohlo být to, aby byl horní chrám umístěn co nejblíže nilskému údolí a současně dosáhnout přijatelného sklonu vzestupné cesty.

Horní chrám prošel čtyřmi stavebními fázemi. Byla za tím snaha integrace královského kultu s kultem slunečním. Chrám byl obehnán mohutnou zdí se zaoblenými rohy. Zeď byla z obou stran omítnutá a nabílená. Podle některých odborníků měly zaobléné rohy představovat buď představu počátečního pahorku, nebo hieroglyfické značky nechen (kruh se dvěma krátkými svislými čarami uvnitř).

Veserkafův sluneční chrám - rozvaliny

Rozvaliny Veserkafova slunečního chrámu