Neferirkare byl pravděpodobně bratr Sahurea a po jeho smrti se stal faraonem. Je to první případ v historii Egypta, kdy se novým faraonem nestal syn zemřelého faraona (pokud nepočítáme vznik nové dynastie). Nejstarší syn Sahurea – Necerirenre byl v době smrti svého otce byl ještě nezletilý. V pozdější době by to nebyl problém, protože regenti vládli za nezletilé vládce – příkladem je například Hatšepsut a Thutmose III.)

Za Neferirkareovy vlády (na trůn nastoupil v pokročilejším věku po smrti svého bratra) ochabuje vliv a moc faraona, silný státní byrokratický aparát a kněžstvo ho pomalu oslabuje. Úředníci a kněží využívají svoji větší moc a větší bohatství ke stavbě propracovanějších mastab. Současníci Neferirkarea ho označovali jako laskavého a benevolentního vládce.

Neferirkareova pyramida v Abúsíru

Neferirkareova pyramida stojí (stejně jako Sahureova pyramida) v Abúsíru. Pyramidu ale dostavěl až jeho nástupce. Původně byla navržena jako šestistupňová o výšce 52 metrů, ale později byla dokončena jako pravá pyramida o výšce 72 metrů.

Na rozdíl od své hrobky však Neferirkare nechal postavit – a dostavěl – největší ze Slunečních chrámů, který se však také zatím nepodařilo nalézt.

Neferirkare (pyramida)

Neferirkareova pyramida

Kartuš faraona Neferirkarea

Hrobka: Neferirkareova pyramida
Předchůdce: Sahure
Nástupce: Šepseskare
Doba vlády: 10 let

Manželka: Chentkaus II. (matka dvou budoucích faraonů – Raneferefa a Niuserrea)