< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Před téměř 5 000 lety vznikl první umělý pigment na světě – egyptská modř. Je důkazem toho, jak byli Egypťané vynalézaví. A navíc – dnes najde uplatnění i tam, kde moderní postupy zatím selhávají. Egyptská modř byla důležitá – používala se ke zdobení sošek, keramických nádob a zejména k výzdobě hrobek. Dnes může pomoci ve forenzní vědě.

Modrá barva byla posvátná

Modrá byla v Egyptě posvátná barva. Byla to barva nebes, barva plodnosti, tvořivosti. Chtěli tuto barvu využívat v umění, ale jak ji vyrobit? V přírodě se totiž nevyskytuje.

Písek, meď a vápenec jsou běžné látky, kterých bylo v Egyptě dostatek. Ze směsi písku, mědi a vápence udělali koule, které v peci a zahřáli na 1000°. To, co vzniklo rozdrtili a tak vznikl první umělý pigment na světě.

Chemicky se jedná o složitý křemičitan pronikavě modré barvy. Tato barva byla velmi ceněná v celém starověkém světě – ale zájem o ní je i dnes, ovšem z úplně jiných důvodů.

Egyptská modř a její skryté vlastnosti

Před staletími byly reliéfy v hrobkách v Údolí králů pokryty egyptskou modří. Barva sice na první pohled zvětrala, ale při použití infračervené kamery a správného světla se znovu objevuje. Díky moderní technice je tak znovu vidět.

Díky jejím vlastnostem se nabízí využití egyptské modři v kriminalistice. Prášek, který používají dnešní forenzní technici na některých površích nefunguje. Vyzkoušeli tedy egyptskou modř a výsledky jsou překvapující.

Prášek na otisky prstů se vyrábí z rostlinné pryskyřice nebo sazí, ale na některých typech povrchu nefunguje. Bankovky z moderních polymerů nebo členité povrchy jsou často problém. Egyptská modř tam ale uspěla na výbornou.

Uspěla také na nápojových obalech, strukturovaných dlaždicích nebo skle. Zdá se, že starověká technologie výroby egyptské modři najde uplatnění i dnes.

Egyptská modř

Egyptská modř