fbpx

Podle představ starých Egypťanů byl posvátný býk Hapi pozemským vtělením životní síly – “ba” – boha Ptaha. Nešlo o ledajakého býka – dle Hérodota byl Hapi (řecpy Apis) čili Epafos teletem z krávy, která již nesmí přijmout další plod. Dle starých Egypťanů na krávu sestupuje z nebe paprsek a z tohoto paprsku se zrodí Hapi. Tele nazývané Hapi je černé, na čele má čtverhrannou – podle jiných trojúhelníkovou – bílou barvu, na zádech skvrnu v podobě orla, v ocase dvojité chlupy a pod jazykem skaraba.

Posvátný býk Hapi (Apis) nebyl ledajaký býk

Hapi (řecky Apis) nebyl jediným posvátným býkem, kterého staří Egypťané uctívali. V Heliopoli byl uctíván býk Merver (řecky Mnevis), v Armentu Bech – řecky Buchis. S býkem, s jeho mohutností, silou a plodností se ztotožňoval sám faraon, označoval se za “mocného býka” a k opasku vzadu nosil připnutý býčí ohon. Apidův kult, spjatý s královským kultem, je doložený už v Textech pyramid.

Během svého života se posvátný býk Hapi zdržoval v jihozápadní části Ptahova chrámu v Memfidě, kde stála svatyně s jeho sochou. Součástí Apidova areálu byly sklady, stáj pro krávy (harém) a další stavby. Posvátný býk měl své vlastní kněze, kteří pěstovali jeho kult. Po smrti se posvátný býk ztotožnil s Usirem a stal se z něho Usir – Apis. Nejznámější pohřebiště posvátných býků je v Sakkáře – Serapeion. Je to komplex nadzemních a podzemních staveb ležící na severozápadním okraji obrovské sakkárské nekropole. Jedná se o obrovské zvířecí pohřebiště, v okolí Serapeia byli pohřbíváni sokoli, ibisové, sovy, paviáni, kočkodani, psi, kočky, ovce, kozy, a dokonce i skarabové.

O Serepaionu podrobněji příště – jen ještě doplním, že Serapeion v Sakkáře nelze směšovat s dalšími svatyněmi, kterým se také říká Serapeion (řecky) či Serepaum (latinsky), které začaly vznikat v souvislosti s rozvojem kultu helénistického Serapida převážně v Alexandrii, Hermopoli či Fajjúmu. Serapis byl božstvo vytvořené v ptolemaiovské době (tedy mnohem později) na příkaz Ptolemaia I. Sotera s cílem sblížit duchovní svět Egypťanů a Řeků ku prospěchu říše.

Egyptský posvátný býk Hapi

Egyptský posvátný býk Hapi

Tags: