fbpx

Při nedávných vykopávkách se za ohradní zdí Ptahova chrámu v Memfidě (Mennoferu) podařilo nalézt několik votivních stél, z nichž některé pocházejí z období vlády 18. dynastie. Nápisy na nich uvedené se většinou vztahují k “Ptahovi na úpatí vysokých hradeb”. Ptahův chrám v Memfidě měl v západní části malé oratorium (pochopitelně zasvěcené Ptahovi). Na jeho stěny poutníci připevňovali malé stély, které jim měly zajistit přízeň “boha Ptaha ze staré brány, který naslouchá modlitbám”.

Ptahův chrám v Memfidě

Nejstarší část Memfidy (Mennoferu) nazývanou “Bílé zdi” údajně založil Meni, legendární zakladatel první historické dynastie. Město rychle přijalo Ptaha za svého ochranného boha. Ptah býval zobrazován zahalený do přiléhavé látky, z níž vyčnívaly jen jeho dvě ruce, ve kterých držel žezlo. Na hlavě měl čapku. Memfida (Mennofer) byla vyhlášeným centrem odlévání kovů, výroby zbraní a klenotů a patronem sochařů a kovářů byl právě Ptah.

Memfida (Mennofer), sídlo vládců v nejstarších obdobích egyptské historie, učinila z Ptaha všemocného boha. Kněžstvo, vzdělaní muži znalí umění vždy dokázali přitahovat velké myslitele egyptského království i zahraničí. Do Memfidy (Mennoferu) cestovali řečtí učenci, aby spolu s kněžími studovali teorie a naučení, které tito vypracovávali již po staletí.

Ptahův chrám v době  Ramessovců

Za Ramessovců svěřovali Ptahovi kněží post velekněze královskému princi. Za vlády 3. dynastie vznikla díky memfidským kněžím teorie o stvoření světa Ptahovým slovem. Ptah podle ní svým srdcem a jazykem stvořil vše co na zemi existuje: “Srdce(myšlení) a jazyk mají moc nad všemi údy, neboť srdce je ve všech tělech a jazyk ve všech ústech živých bohů, lidí, zvířat a plazů. Právě jejich prostřednictvím se děje veškerá práce a veškerý pohyb – hýbání rukama, chůze nohou, pohyb ostatních údů. To vše probíhá na příkaz vymyšlený srdcem vyjádřený jazykem”.

O mnoho staletí později přijel do Memfidy (Mennoferu) Alexandr Veliký vykonat slavnostní obřad podrobení se, aby se mu od Ptaha a jeho kněžstva dostalo té nevýslovné cti být jmenován egyptským faraonem.

Ptahův chrám v Memfidě

Z Ptahova chrámu a celé nádherné Memfidy (Mennoferu) se zachovalo jen několik rozvalin mezi datlovými palmami.