Hrobka hodnostáře Vahibre-meri-Neit, kterou objevili v Abúsíru čeští egyptologové, ukrývala dosud největší objevený mumifikační depozit. Tento hodnostář žil na konci 26. dynastie nebo na začátku 27. dynastie – tedy na počátku 5. stol. př.n.l.

Nejvýznamnějším titulem tohoto hodnostáře je “velitel cizích žoldnéřů”. Tento titul je uveden také na jeho sarkofágu. Neit by velitel námezdních vojáků z oblasti egejských ostrovů a Malé Asie. Jeho hrobka ukrývala také největší dosud objevený mumifikační depozit.

Jak šel čas s odkrýváním hrobky

Čeští egyptologové byli “na stopě” tohoto hodnostáře více než rok.

  • V roce 2021 objevili egyptologové do té doby největší mumifikační depozit v hloubce 15 metrů
  • Mumifikační depozit tvořilo víc než 370 keramických zásobnic obsahujících suroviny, nádoby a jiné materiály, které Egypťané použili při mumifikaci majitele hrobky
  • Na jaře 2022 pokračoval výzkum Vahibre-meri-Neitovy šachtové hrobky výkopem hlavní šachty o rozměrech 14 x 14 metrů
  • Hlavní šachta se zhruba 6m pod povrchem dále členila na několik částí oddělených “mosty”
  • Přibližně uprostřed hlavní šachty byla do skalního podloží vyhloubena další menší šachta určená k uložení pohřbu majitele hrobky

Hrobka hodnostáře Vahibre-meri-Neit má jedinečné provedení

Na dně hlavní šachty objevili čeští egyptologové dvojitý sarkofág. “Starověcí zloději mumifikované tělo zesnulého odnesli i s veškerou výbavou, kterou měl při sobě a na sobě. V jinak prázdném sarkofágu byl nalezen pouze krásný, ale nepopsaný srdeční skarab (amulet zajišťující zesnulému příznivý výsledek posmrtného soudu) a malý amulet ve tvaru podhlavničky,” uvedli archeologové.

Vnější sarkofág byl vysoký 3 metry a Egypťané ho vyrobili ze dvou masivních bloků bílého vápence, které tvořily víko i vanu. Vnější sarkofág obsahoval druhý, vnitřní antropoidní sarkofág z bazaltu.

Hrobka hodnostáře Vahibre-meri-NeitHrobka hodnostáře Vahibre-meri-Neit