fbpx

Blízko šachtových hrobek významných hodnostářů 26. dynastie a 27. dynastie v Abúsíru čeští egyptologové objevili rozsáhlý mumifikační depozit. Jedná se o velkou komoru, kde se rituálně uchovávaly zbytky po mumifikaci, například nádoby či textilie. Mimořádnost objevu spočívá v tom, že to je největší dosud objevený depozit v Egyptě.

Mumifikační depozit se nachází v jediné šachtě o rozměrech 5 x 5 x 15 metrů. “Uvnitř této šachty bylo ve čtrnácti vrstvách nad sebou, spirálovitě se vinoucích kolem všech čtyř stěn, pečlivě uloženo více než 370 velkých keramických zásobnic připomínajících amfory, vysokých obvykle 60 až 70 centimetrů. V nich pak byly, jak je pro mumifikační depozity typické, uchovány některé menší nádoby, předměty a suroviny využité při mumifikaci majitele hrobky, k níž depozit patřil,” popisují egyptologové.

Vrchní vrstva v hloubce 4,5 metru obsahovala mimo jiné čtyři nepoužité vápencové kanopy. Hieroglyfy jsou na nich zapsány pohřební magické formule a také se dozvídáme, že majitelem depozitu byl Wahibre-meri-Neit, syn paní Irturut. Nic dalšího o majiteli depozitu ale hieroglyfy nepřinášejí.

Mumifikační depozit vlastnil Wahibre-meri-Neit

Jméno majitele depozitu uvádí prameny mezi členy širší rodiny známého admirála Vedžahorresneta. Vedžahorresnetova hrobka je také jedním z řady objevů, které učinili čeští egyptologové a nachází se nedaleko nalezené šachty.

“Přestože známe řadu významných hodnostářů nesoucích jméno Wahibre-meri-Neit z této doby, žádného zatím není možné identifikovat s majitelem objevených kanop. Podle velikosti tohoto mumifikačního depozitu a především podle rozměrů k němu přiléhající hrobky můžeme usuzovat na to, že majitelem hrobky (a tedy i objeveného depozitu) musel být jeden z nevyšších hodnostářů své doby, podobně jako jeho nejbližší sousedé na pohřebišti – slavný admirál Vedžahorresnet a generál Menechibneko,” řekl Ladislav Bareš.

Mumifikační depozit v Abúsíru - Foto: Petr Košárek, archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Mumifikační depozit v Abúsíru – Foto: Petr Košárek, archiv Českého egyptologického ústavu FF UK