fbpx

Archeologové z ministerstva pro památky a dědictví v Egyptě učinili významný objev. Severně od chrámu Sethi I. v oblasti Arabet Abydos byla odhalena kaple Mentuhotepa II. Naznačují to alespoň první analýzy hieroglyfického textu vyrytého na stěně kaple. Kaple byla postavena na počest boha Usira.

Ačkoli je kaple Mentuhotepa II. obecně v dobře zachovalém stavu, některé rytiny v kapli byly poškozeny podzemními vodami. Tým výzkumníků nyní pracuje na obnovení staré budovy. “Je to velmi důležitý objev, který odhalí více o historii krále Mentuhotepa II.,” řekl pro Ahram Online ministr pro památky a dědictví Mamdouh El-Damaty.

Mentuhotep II. – první faraon Střední říše

Faraon Mentuhotep II. vládl kolem roku 2046 př. n. l. po dobu 51 let. Kolem 39. roku znovusjednotil Egypt a tím skončilo První přechodné období. V důsledku toho, je Mentuhotep II. považován za prvního faraona Střední říše. Když vstoupil na Thébský trůn, zdědil Mentuhotep II. obrovskou zemi, kterou si podmanili jeho předchůdci. Ta sahala od prvního kataraktu na jihu na Abydos a Tjebu na severu.

Slavný hrob bojovníků v Dér el-Bahrí objevený v roce 1920, obsahoval do pláten zabalená, mumifikovaná těla 60 vojáků zabitých v boji, jejichž pláště nesou kartuš Mentuhotepa II. Vzhledem ke své blízkosti k thébské královské hrobce je hrob bojovníků považován za hrob hrdinů, kteří zemřeli během konfliktu mezi faraónem a jeho nepřáteli na severu.

Stavitel Mentuhotep II.

Během své vlády Mentuhotep II. zahájil stavbu mnoha chrámů v Horním Egyptě, nicméně, jen málo z nich přežilo k dnešním dnům. Nejnovější objev je významný tím, že památky, které patří Mentuhotepovi II. jsou velmi vzácné v Abydosu, a to navzdory skutečnosti, že faraon zadal stavbu několika náboženských staveb v regionu ve snaze posílit svou moc v starobylém městě.

Mentuhotep II. pocházel z Théb a nedaleko od tohoto města (na západním břehu Nilu u dnešního Dér el-Bahrí) si také nechal postavit terasovitou hrobku.

Kaple Mentuhotepa II. - postava faraona