fbpx

Během stavebních prací v oblasti tržiště el Chamís poblíž archeologcké lokality Mataríja v severní Káhiře narazili dělníci na část stroegyptské obětní stély. Egyptský ministr pro památky Mohamed Ibrahím uvedl, že nově objevený kamenný artefakt je pravá část obětní stély z Nové říše, na níž je znázorněn téměř celý ilustrovaný seznam nejrůznějších obětin pro staroegyptská božstva.

Zobrazeny jsou husy, zelenina, ovoce, chléb a části hovězího dobytka, ale také květy lotosu. Celek rámuje náboženský poetický text zapsaný v hieroglyfickém písmu. Obětní stéla měří 34,5 cm na výšku, 45 cm na šířku 7,5 cm na tloušťku.

Kartuše (která tvoří součást jména majitele stély nebo udává jméno panovníka, za jehož vlády byla stéla vytvořena) nebyla dosud rozluštěna. Ibrahím dospěl k závěru, že stéla prozradí další střípky z dějin této záhadné oblasti. V oblasti se nacházejí památky z doby od počátku faraonské éry až do Ptolemaiovské doby.

Vedoucí oddělení staroegyptských starožitností ministerstva pro památky Egypta Mohamed El-Bejálí řekl, že předběžné studie naznačují, že stéla pochází pravděpodobně z konce 18. či počátku 19. dynastie. Dodal, že Mataríja je velmi důležitá archeologická lokalita, jelikož byla střediskem kultu boha Atona a hlavním městem severního Egypta. Byl zde nalezen obelisk Senusreta I., celá řada staroegyptských a ptolemaiovských hrobek a pozůstatky jedné z nejstarších univerzit na světě. Bylo zde objeveno i několik sloupů z doby Ramesse II.

Veškeré stavební práce byly pozastaveny, aby mohla být lokalita podrobně prozkoumána a odhaleno více z jejího dědictví.

Staroegyptská obětní stéla

Zdroj: Český egyptologický ústav