Nejznámějším souborem hádanek je bezpochyby egyptský Rhindův matematický papyrus. Tento papyrus opsal písař Ahmese. Podkladem byl materiál z doby faraona Amenemheta III.  (12. dynasti). Rhindův matematický papyrus obsahuje 86 úloh týkajících se praktického života.

Papyrus má v úvodu poznámku písaře Ahmese: „Předkládám metodu, jak pochopit význam věcí a odhalit nejasnosti.” Papyrus například řeší, jak rozdělit obilí a další produkty mezi daný počet lidí či zvířat. Kolik bochníků chleba vyměnit za pivo nebo jak vypočítat obsah alkoholu. Mezi významnou skupinu úloh patří geometrické příklady. Zahrnují výpočty obsahů a objemů jak plošných, tak trojrozměrných těles. Tyto hádanky jsou spojené i s hledáním vztahů mezi délkou strany základny pyramidy a její výškou.

Egyptoložka Hana Vymazalová k tomu dodává: „Odlišnosti v úlohách napovídají, že Rhindův papyrus byl sestavený z několika různých zdrojů. Lze tedy říct, že měl sloužit jako učebnice. Postupuje od základních algebraických výpočtů a zlomků až po soubor slovních úloh, které podle mě byly určené pokročilejším žákům, kteří už byli schopni zvolit pro řešení správnou metodu.”

Rhindův matematický papyrus