fbpx

Amenemhet III. se významnou měrou se zasloužil o hospodářský rozvoj Egypta. Jeho trůnní jméno je Marrhos. Dobrá vláda jeho otce Senusreta III., který získal Núbii a sebral moc nomarchům, umožnila tomuto faraonovi věnovat se vnitřnímu rozvoji Egypta.

Z jeho vladařských a stavebních počinů stojí za to upozornit na:

  • rozšiřování sítě zavodňovacích kanálů
  • rozvoj řemesel a rozšiřování těžby zlata a mědi
  • propojení Nilu s jezerem ve Fajjúmské oáze
  • stavbu chrámu věnovanému Sobkovi ve Fajjúmské oáze

Také on si byl vědom, že je potřeba nadále zabezpečovat jižní hranici, protože Núbije byla pro starověké Egypťany zdrojem cenných surovin včetně zlata. Kvalitní měď ze Sinajského poloostrova s obsahem příměsi železa, zinku a arsenu se používala nejen na výrobu pracovních nástrojů ve stavebnictví, ale také na výrobu zbraní i předmětů denní potřeby.

Za jeho vlády vznikaly nové karavanní cesty přes Západní poušť na straně jedné a k Rudému moři na straně druhé. Stávající cesty byly pečlivě zabezpečovány.

Amenemhet III. a jeho pyramidy

V prvním roce své vlády zahájil stavbu pyramidy v Dahšúru – nedaleko pyramid faraona Snofrua. Tato pyramida (nazývaná také někdy Černá pyramida) byla dokončena v 15. roce jeho vlády. Krátce po dokončení se ale začaly objevovat v dolní části praskliny v důsledku průsaků spodních vod. Faraon si tak – podobně jako Snofru – nechal postavit druhou pyramidu v Hawáře.

Amenemhet III.

Amenemhet III.

Kartuš faraona Amenemheta III.

Hrobka: pyramida Amenemheta III.
Předchůdce: Senusret III.
Nástupce: Amenemhet IV.
Doba vlády: 47 let

Manželky: Aat, Chenemetneferhedžet III., Hetepti