Až dosud se soudilo, že stavba pyramidy probíhala tak, že lidé táhnou za sebou saně s obřím kamenem. Jednou jdou po rovině od lomu, jindy po šikmé rampě vzhůru na pyramidu. Jenže nový objev v prastarém lomu na alabastr ukázal, že přepravu kamene měli Egypťané propracovanější a rychlejší. Bylo odhalen další tajemství stavby pyramid?


Pravda – alabastr se na stavbě pyramid nepoužíval, podstatný je ale technický postup. Ten v alabastrovém lomu Hatnub u města al-Minja odhalili britští a francouzští archeologové. Podařilo se jim objevit rampu starou 4500 let. Ta vznikla v době, kdy u dnešní Káhiry vyrostly největší a nejznámější pyramidy – Chufuova, Rachefova a Menkaureova pyramida. Lom Hatnub se podle archeologů používal za vlády faraona Chufua.

Promyšlený stavební systém

Jak tedy přeprava materiálu probíhala? Šikmá rampa, po které klouzaly saně s kamenem, patřila do rozsáhlejší konstrukce. Po stranách rampy byly ještě vytesány schody. Muži, kteří tahali těžký kámen, se tedy měli o co zapřít a nehrozilo jim, že sklouznou po hladké a poměrně prudce stoupající ploše.

Ještě zajímavější však byly půl metru široké otvory u schodů po obou okrajích stoupající rampy. V nich byly s největší pravděpodobností ukotveny silné dřevěné sloupky. Tyto sloupky tak ještě více usnadňovaly transport. Tahači kamene totiž stáli po stranách saní a táhli za provaz omotaný kolem sloupků vztyčených po obou bocích rampy.

Sloupky se sice neotáčely, ale lano klouzalo po jejich povrchu a to usnadňovalo práci. Navíc nehrozilo, že by se kámen převážil a strhl dělníky. Při vytahování saní nahoru se používalo hned několik dvojic sloupků.

Není jasné, zda tahači s lany byli rozmístěni u všech sloupků podél schodiště, anebo zda přebíhali výše, když se saně s kamenem dostaly nad jejich dvojici dřevěných pilířů.

Nový systém umožnil vyvinout větší sílu

Enmarch se zjevně klonil k první variantě, když listu The Times řekl: „Toto uspořádání umožňuje lidem, aby se rozmístili podél rampy a aby veškerá síla byla vyvíjena v jednom směru.“ Deníku The Guardian pak řekl: „Objevený systém umožňuje vyvíjet sílu více lidem zároveň, takže mohou napnout větší sílu, a tak rychleji pohybovat kamennými bloky.“

Vědci se dosud domnívali, že Egypťané používali rampy o sklonu nejvýše deset stupňů. V Hatnubu je však rampa podstatně příkřejší, jak upozornil další účastník výzkumu, Yannis Gourdon z Francouzského institutu pro orientální archeologii v Káhiře. „S pomocí saní, jež nesly kamenný blok, a lan vedených přes dřevěné sloupy mohli staří Egypťané vytáhnout alabastrové bloky z lomu po velmi strmých svazích o sklonu 20 stupňů či více,“ řekl.

Další tajemství stavby pyramid bylo tedy možná odhaleno, čeká nás ještě nějaké další?

Zdroj: Novinky.cz