Egyptská mise ve Wadi Al-Nasab na jižním Sinaje odkryla zbytky budovy. Archeologové předpokládají, že sloužila jako základna pro těžařské expedice na Sinaj. Že Egypťané využívali poklady Sinaje už od Staré říše dokládá Mererův deník.

Egyptská mise je první, která provádí vykopávky v oblasti Wadi al-Nasab na jihu Sinajského poloostrova. Nově objevené místo se nachází uprostřed Wadi al-Nasab, poblíž míst těžby mědi a tyrkysu. Měď byla důležitá při stavbě všech památek, které nám tu Egypťané nechali.

Tato budova sloužila jako základna pro těžařské mise od své výstavby. Budovu opustili během druhého přechodného období a poté byla znovu použita během římské nadvlády. Na struktuře budovy Římané provedli některé vnitřní úpravy:

  • zřízení vstupu ze severní strany
  • instalace dělících stěn mezi sály
  • využití některých komor pro tavení mědi

Ayman Ashmawy, vedoucí sektoru egyptských starožitností na Nejvyšší radě starožitností, uvedl, že budova se podle všeho skládala ze dvou poschodí. Pece na tavení mědi objevili archeologové v horní části budovy stejně jako místnosti pro zpracování dalších kovů. V prvním patře se nacházely dva obytné pokoje, koupelna, kuchyň a schodiště vedoucí do druhého patra. Další místnost sloužila jako dílna na přípravu a leštění tyrkysu, než byl převezen zpět do hlavních populačních center v Egyptě.

Wadi Al-Nasab