Třetí den se expedici podařilo dorazit do první vědecky významné oblasti, která dokumentuje pronikání starých Egypťanů do Západní pouště a jejich schopnosti organizovat výpravy do hloubi egyptské a libyjské pouště. Tou oblastí byla tzv. Vodní hora v Západní poušti.

Vodní hora je pískovcová skála obsahující červený pigment, pro který sem panovníci 4. dynastie vysílali výpravy. Skála je unikátní tím, že na stěně tvořící součást skalní římsy, kde probíhalo zpracování pigmentu, se dochovaly vyryté nápisy obsahující královská jména panovníků Cheopse (Chufeva) a Radžedefa. U prvního z nich šlo o senzaci, protože objev nápisu (stejně jako celé skály) německým pouštním badatelem Carlo Bergmannem dokládá, že Cheops (Chufu) vládl déle, než se doposud předpokládalo.

Vodní hora musela mít značný význam i dříve, přibližně na přechodu mezolitu a neolitu (8.-7. tis. př.n.l.), kdy sem tehdejší lovci ryli obrazy antilop, žiraf (z nějakého důvodu byly velmi oblíbené) a pštrosů. Vedle nich se zde často opakuje znak, který nejspíše označuje přítomnost studny či vodního zdroje. Z toho můžeme usuzovat, že tehdy byla tato oblast mnohem zelenější než dnes a odtud také pochází její název. Východně od Vodní hory se nacházejí kruhová obydlí mezolitických sběračů a lovců.

Vodní hora
Kruhové kamenné obydlí pravěkých lovců a sběračů

Zdroj: National Geographic