fbpx

Ztracené starověké egyptské město potopené do moře před 1200 lety začíná odhalovat, jaký byl život v legendárním přístavu Herakleion (Thonis). Po staletí byl Herakleion (pojmenovaný po Heraklovi) pouze legendou, o které se zmiňoval Hérodotos a místem, které navštívila Helena Trojská a její milenec Paris (princ Trojský).

Herakleion (Thonis) však byl skutečný přístav. Deset let poté, co potápěči začali odkrývat jeho poklady, sestavili archeologové obrázek toho, jakým životem žilo město Herakleion v době faraónů.

Objevování Herakleionu (Thonisu)

Herakleion (Thonis) zmizel pod hladinou Středozemního moře před 1200 lety a bylo objeveno během výzkumu egyptského pobřeží na začátku minulého desetiletí. A objeveno toho bylo skuteně dost:

 • více než 64 lodí pohřbených v silné vrstvě bahna a písku
 • zlaté mince a závaží z bronzu a kamene, která naznačují, že se dařilo obchodu
 • 16 stop vysoká socha a stovky menších soch méně významných bohů
 • kamenné desky s nápisy ve starověké řečtině i egyptštině
 • desítky vápencových sarkofágů, které zřejmě obsahovaly mumifikovaná zvířata

Dr. Damian Robinson, ředitel oxfordského Centra pro námořní archeologii při Oxfordské univerzitě, který je součástí týmu pracujícího na tomto místě, řekl:

"Jedná se o významné město, ve kterém probíhají nyní odkrývací práce. Místo je úžasně zachovalé. Začínáme prohlížet některé zajímavější oblasti uvnitř města, abychom se pokusili porozumět tomu, jak v něm probíhal život. Získáváme bohatší obrázek o tom, jak se zde uskutečňoval obchod a také o povaze námořní ekonomiky v egyptském pozdním období. Byly zde věci pocházející z Řecka a také od Féničanů. Máme stovky malých soch bohů a snažíme se zjistit, kde se ve městě nacházely chrámy těchto bohů. Lodě jsou skutečně zajímavé, protože se jedná o nejvíce starověkých lodí nalezených na jednom místě a dosud jsme našli přes 700 starověkých kotev."

Odborníci vytvořili také 3D podobu města. Srdcem Herakleionu byl obrovský chrám Amona, tehdejšího nejvyššího boha Egypťanů. Odtud se rozpínala rozsáhlá síť kanálů a průplavů, které umožnily městu, aby se ve své době stalo nejdůležitějším přístavem ve Středomoří.

Herakleion - město ukryté v mořském bahně

Herakleion (Thonis) se nyní nachází v zátoce Abukir, potopené 150 stop pod hladinou moře. V 8. stol. př. n. l., kdy bylo město zřejmě postaveno, se nacházelo u ústí delty Nilu a otevíralo cestu do Středomoří. Potopení Herakleionu mohlo způsobit postupné zvyšování hladiny moře kombinované s náhlým sesuvem nestabilního podloží, na kterém bylo město postaveno, způsobilo pokles oblasti o 12 stop.

Francouzský podmořský archeolog Dr. Franck Goddio byl první, kdo Herakleion znovu objevil, když prozkoumával tuto oblast a hledal francouzské válečné lodě, které se potopily při bitvě na Nilu v 18. století. Když potápeči prohledávali silné vrstvy písku a bahna, sotva dokázali uvěřit tomu, co našli.

"Archeologický důkaz byl jednoduše ohromující“, řekl profesor Sir Barry Cunliffe, archeolog při Oxfordské univerzitě, který se účastnil odkrývání. "Tím, že město leželo po staletí netknuté a chráněné pískem na mořském dně, je vše skvěle zachované“. Badatelé nyní doufají, že by mohli v oblasti okolo potopeného města najít i nějaké sarkofágy použité pro pohřbívání lidí.

Zdroj: The Telegraph (online na http://www.telegraph.co.uk); Český překlad: Alííí

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.