fbpx

Václav Matěj Kramerius se narodil 9. února 1753 v Klatovech. Český spisovatel, nakladatel a novinář. Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později jako vlastenecké. Sám své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kramerius.

Václav Matěj Kramerius vystudoval jezuitském gymnasiu v Klatovech, které se nacházelo v bývalém dominikánském klášteře. V té době zde vyučovali například Josef Dobrovský, Jaroslav Vrchlický, František Křižík, Václav Talich, Karel Klostermann nebo Josef Thomayer. V roce 1773 začal studovat filozofickou fakultu v Praze. Po třech letech na filozofii přestoupil na právnickou fakultu. Studia však nedokončil.

Díky Josefu Dobrovskému se Kramérius dostal do služeb hraběte Jana z Neuberga, kde působil jako knihovník. Jan z Neuberga patřil k úzkému kruhu osvícených šlechticů, kteří se začali zajímat o české dějiny a knihy. Kramerius obstarával přepisy a přetisky a zvláště pak korektury, díky čemuž se dobře obeznámil se spisovnou češtinou.

Krameriovy c.k. vlastenecké noviny

Práce u hraběte Jana z Neuberga iniciovala u Kraméria vydavatelskou činnost. Naučil se pracím nutným při vydávání knih a získal celou řadu užitečných známostí. Od 1. července roku 1789 tedy Václav Matěj Kramérius začal vydávat vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny.

V roce 1791 byly přejmenovány na Kramériusovy c.k. vlastenecké noviny. Ty se zaměřovaly hlavně na osvětu prostého lidu, národní emancipaci, sociálně-hygienické uvědomění a odstranění lidových pověr. Mezi jejich hlavní rubriky patřily úřední vyhlášky, oznámení, vojenské zahraniční i domácí zprávy, novinky z literatury a divadla.

Václav Matěj Kramerius čerpal nejdříve zahraniční informace hlavně z Wiener Kölner Zeitung, ale později si vytvořil rozsáhlý kruh dopisovatelů. Od roku 1795 nastal úpadek novin z důvodu přísné cenzury a nepříznivé hospodářské situace. I přesto Kramerius pokračoval ve vydávání až do své smrti v roce 1808.

Kromě novinářské činnosti se Václav Matěj Kramerius dostal do podvědomí svými poučnými, zábavnými a dobrodružnými knížkami jako například Cesta do Arábie, Zazděná slečna, Čarodějnice Megera a další. Celkem sepsal asi 84 svazků. Největší obliby dosáhly knížky pro mládež – Mladší Robinson. Václav Matěj Kramerius zemřel 22.3.1808 v Praze.

Václav Matěj Kramerius - Krameriovy Pražské poštovské noviny
Krameriovy Pražské poštovské noviny