fbpx

Za vlády Ludvíka XV. dohlížel Dominique Vivant Denon na sbírku antických vykopávek a platil za chráněnce markýzy de Pompadour. V Petrohradě byl Denon jako sekretář na vyslanectví ve velké oblibě u carevny Kateřiny. Jako diplomat ve Švýcarsku býval častým hostem u Voiltaira a namaloval proslulou Snídani ve Ferney. Jiným plátnem, rembrandtovskou manýrou kresleným Klaněním pastýřů, dosáhl Denon dokonce členství v Akademii.

Po vypuknutí Velké francouzské revoluce pospíchal do Paříže. Tam našel Denon své jméno na listině emigrantů, své statky zkonfiskované a majetek zabavený. Poté se živil prodejem svých kreseb, toulal se po trzích. Neočekávaně našel příznivce – Jacquesa Louise Davida – velkého malíře Revoluce.

Záhy mu bylo povoleno pracovat na rytinách Davidových návrhů na kostýmy, které měly zrevoluciovat i módu. Dominique Denon dosáhl toho, že mu byly vráceny jeho statky a byl škrtnut z listiny emigrantů. Pak byl představen Napoleonovi, kterému se velice zalíbil. Napoleon Denonovi navrhl, jestli by se nechtěl zúčastnit egyptské expedice a Denon souhlasil.

Když se vrátil z Egypta, stal se generálním ředitelem muzeí. Dominique Denon byl malířem a kreslířem a chtěl zkusit být i spisovatelem. Napsal novelu “Le Point de Lendemain (Není zítřku)”, která mu získala jedinečné místo v literatuře. Vždyť tento mnohostranný, v mnohém ohledu přímo úžasný člověk učinil přece jen jedinou věc, ale ta mu zajišťuje, že ještě dnes na něho vzpomínáme.

Dominique Vivant Denon dobyl zemi faraonů kreslířskou tužkou, uchoval jí pro novou, věčnost a rázem z ní strhl závoj zapomenutí. Na základě Denonových kreseb Egypta vzniklo dílo “Déscription de l´Egypte (Popis Egypta)”. Dílo bylo rozděleno do čtyř základních částí:

  • Antiquités
  • État moderne
  • Histoire naturelle
  • Carte topographique

Svazky se vydávaly 19 let.Od roku 1809-1828. Tak byly položeny základy egyptologie, ale při jejím vzniku sehrála roli náhoda.

Dominique Vivant Denon - Déscription de l´Egypte
Dominique Vivant Denon – Déscription de l´Egypte (Popis Egypta)