Kurt Sethe se narodil 30. ledna 1869 v Berlíně. Už jako primán započal soukromě studovat egyptologii u Adolfa Ermana. Univerzitní studium započal nejprve studiem práv, v zimním semestru roku 1888 oficiálně přestoupil. Promoval roku 1892 prací Aleph prosthetisum, kterou Adolf Erman vedl. Mezi lety 1899 – 1903 vyšla Sethova nejvýznamnější gramatická práce o egyptských slovesech.

Po odchodu Richarda Pietschmanna (nástupce Heinricha Brugschse ve vedení katedry egyptologie v Göttingenu) se Sethe stal nejprve mimořádným, v roce 1907 pak řádným profesorem egyptologie na universitě v Göttingenu. Roku 1923 byl povolán zpět do Berlína, jako nástupce Adolfa Ermana. Dva roky před svou smrtí se Sethe, který již od roku 1919 byl korespondujícím členem Bavorské Akademie věd, stal členem Pruské Akademie věd.

Od založení akademické komise pro vydání slovníku egyptského jazyka v roce 1897 náležel Kurt Sethe s Adolfem Ermanem a Hermannem Grapowem k vedoucím hlavám celého projektu, a zůstal s ním svázán až do své smrti. V letech 1904 – 1905 pobýval několik měsíců v Luxoru a Kairu, aby sesbíral a srovnal texty.

27 opisů vzniklých v rámci tohoto pobytu tvoří zvláště cennou základnu archivu textů celého slovníku. Díky této spoluúčasti na tvoření slovníku vznikla Sethova podstatná edice staroegyptských pyramidových textů a jím přepracované svazky “Listiny starého Egypta” (Urkunden des ägytpischen Altertums).

Kurt Heinrich Sethe, ukázka z poznámek