fbpx

Pierre Montet se narodil roku 1885 ve Villefranchesur-Saône ve Francii. To, že se zajímal o Egypt nebylo nijak překvapující. Byl synem kotláře, který se podílel na výstavbě Suezského průplavu. Už v jedenácti letech se začal Montet učit hieroglyfickou abecedu. Ve dvaceti absolvoval kursy u Victora Loreta, který o několik let dříve objevil zapomenutou hrobku faraona Amenhotepa II.

V roce 1910 poprvé Pierre Montet navštívil Egypt a pak začal pracovat jako archeolog pro Francouzský ústav v Káhiře. Od té doby pobýval Montet střídavě ve Štrasburku (působil zde jako univerzitní profesor) a v Egyptě, kde každý rok trávil dva až tři měsíce na vykopávkách. V Egyptě měl ale pověst velkého individualisty.

V roce 1928 mu byla přidělena částka 22 000 franků na vykopávky starověkého města v Tanidě. O rok později se se svou rodinou usadil v Sán el-Hagaru, těžko dostupné vesnici bez vody a elektřiny a ve spolupráci se svou manželkou Theodorou Castelli zkoumal toto místo vždy tři měsíce v roce.

Mezinárodní situace si v roce 1939 vynutila velkou opatrnost. Nebezpečí vypuknutí války narůstalo každým dnem a tak nechal toho roku Montet svoji rodinu v Alsasku. Právě tehdy ale Montet nalezl neporušené hrobky faraonů Nové říše a díky osobní intervenci krále Farúka se mohla celá rodina setkat v roce 1940 v Káhiře a následně pokračovat s výzkumem pohřebiště.

Tanida – zapomenuté město

Ze všech zapomenutých měst v deltě Nilu se nejvíce památek dochovalo právě v Tanidě. Tanida byla hlavní město čtrnáctého nomu a od vlády 21. dynastie do nástupu faraona 22. dynastie Šešonka III. (825 – 773 př.n.l.) dokonce hlavním městem celého Egypta. Nacházelo se na pravém břehu východního ramene Nilu a jeho rozvoj začal za faraona Pasbachaenniut I. (faraon 21. dynastie), který zde nechal postavit repliku chrámu v Karnaku.

Panovníci 21. a 22. dynastie využívali v Tanidě kameny a sochy z jiných měst delty – například z bývalého hlavního města Hyksósů Avaridy a z velkolepého hlavního města Ramesse II. – Piramesse. Díky tomu se egyptologové nejprve domnívali, že Tanida vznikla na rozvalinách těchto měst. Stavitelé ale používaly také kamenné bloky mnohem staršího data a to zejména sloupy z červené asuánské žuly, které dříve zdobily sloupové síně z dob Staré a Střední říše.

Do této “pasti” se chytil i Auguste Mariette, který se domníval na základě nápisů, které zde rozluštil, že Tanida je ve skutečnosti Piramesse. Lepší odhad neměl ani Angličan Flinders Petrie, který zde prováděl vykopávky v roce 1884.

V lednu 1931 Firth odjel navštívit rodinu do Anglie, ale krátce po příjezdu do Londýna zemřel a Lauer se stal vedoucím vykopávek v Sakkáře. V roce 1933 nalezl několik chodeb, ve kterých byly od podlahy ke stropu navršeny kamenné nádoby, které zde byly uloženy za Džoserova panování. Celé tři roky trvalo, než se podařilo.