< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Ptah byl samozplozený stvořitel, který byl nazýván “Otec bohů, z něhož vzešel všechen život”. Ptah stvořil vesmír tím, že si promítl v srdci všechny jeho aspekty a potom své myšlenky vyslovil nahlas. Nejprve stvořil ostatní bohy a pak města se svatyněmi, v nichž začali bohové bydlet. Ptah poskytl dřevěné, hliněné a kamenné sochy jako těla pro ducha neboli božskou moc (ka) těchto bohů a zařídil, aby jim byly navěky přinášeny oběti. Všechny věci a všichni lidé a zvířata vznikli tak, že Ptah prostě vyslovil jejich jména.

Pozadí mýtu

Memfis (Mennofer) se nachází asi 24 km na jih od dnešní Káhiry v místech dnešní vesnice Mit Rahína. Město bylo založeno na počátku I. dynastie (přibližně 3100 př.n.l.) jako administrativní centrum Egypta, ale do současnosti se dochovala jen velmi malá část tohoto starověkého města, především proto, že se ve středověku používaly kameny z jeho ruin při stavbě kostelů a mešit v Káhiře. Mýtus o stvoření světa je zapsán na obdélníkové desce o rozměrech 92 x 137cm z černého ranitu. Dnes se nachází v Britském muzeu v Londýně. Nápis nechal vytesat panovník 25. dynastie Šabaka, který také nařídil, aby deska byla umístěna v Ptahově chrámu v Memfidě (Mennoferu).

V úvodu se vysvětluje, že Šabaka nechal příběh vytesat do kamene, protože originál byl napsán na materiálu, který rozežírali červi (pravděpodobně šlo o papyrus nebo kůži). Vzhledem k jazyku na nápisu, který byl typický pro Starou říši, se předpokládalo, že i originál pocházel z tohoto období. Dnes ale víme, že originál pocházel z konce Ramessovského období, přestože se o Ptahovi jako o stvořiteli mluví už v období Staré říše.

V mýtu o stvoření světa z Memfidy je bůh spojen s vyřčením svého jména, které vyvolává životní sílu (ka), ta potom potřebuje nádobu, v níž by mohla přebývat. Nejvhodnější je socha, protože tak pak může působit jako modla kultu. Egypťané věřili, že lidské bytosti mají vlastní ka, které se umělecky znázorňovalo jako dvojník této osoby. Po smrti pak bylo nutné zachovat tělo, aby přežilo ka (často překládané jako “duch”). Podobný obřad probíhal na sochách bohů a králů ve schránkách a chrámech i na mumifikovaných tělech před pohřbem.

V ceremoniálu nazývaném “Otevírání úst”, posledním obřadu před uložením do hrobky, se k ústům a k nosu sochy nebo mrtvého přikládaly různé obřadní nástroje, které měly probudit smysly a pomoci vdechnout život do sošky s ka. Vznik tohoto rituálu je připisován memfidskému stvořiteli Ptahovi. Současný název “Egypt” je odvozen z řeckého názvu této země Aigiptos. Existují domněnky, že název vznikl z pojmenování Ptahova chrámu v Memfidě (Mennoferu) nazývaného Hwt-ka-Ptah (což znamená “Sídlo Ptaha”).