< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">
A B E G H CH K M N O P R S Š T U V

Chnum

Chnum byl starobylým bohem, který byl znázorňován jako muž s hlavou berana nebo v podobě berana. Druh berana (Ovis longipes) používaný k jeho zobrazení byl nejstarším druhem, který v Egyptě zdomácněl – měl spirálovité rohy vyrůstající vodorovně z hlavy.

Staroegyptský výraz pro “berana” byl ba, což byl také výraz pro princip související s “osobností” člověka (zřejmě nefyzickými atributy, které činí lidskou existenci unikátní nebo snad s morální podstatou lidských pohnutek a jednání). Zřejmě díky staroegyptské zálibě ve slovních hříčkách začal být Chnum považován za boha slunce Rea, a tak byl tento bůh znázorňován s beraní hlavou, jak pluje podsvětím na sluneční bárce. Ba mrtvého bylo zcela určitě mnohem pohyblivější než jeho ka (duch).

S Chnumovým postavením boha stvořitele souvisela jeho úloha ochranného božstva hrnčířů a jeho spojitost s úrodnou půdou, každoroční nilskou záplavou a nilskými katarakty. Hlavní kultovní středisko Chnuma leželo na ostrově Elefantine u prvního kataraktu na jižní hranici Egypta. Jiný významný chrám zasvěcený Chnumovi se nacházel v Esně. V tomto chrámu byla jeho chotí lví bohyně Menhit a právě zde se také každoročně slavil “Svátek hrnčířského kruhu”.

Chonsu

Chonsu byl synem Amona a Mut a byl bohem Měsíce. Jeho jméno znamená “Ten, který cestuje”, což je pravděpodobně odvozeno z pohybu měsíce po obloze. V Pozdní době byl také bohem lékařství. Jeho hlavním kultovním střediskem byly Théby (Veset).

V období Staré říše byl v Textech pyramid uváděn jako pomocník panovníka při posmrtném výstupu ke hvězdám. Později byl (krom spojení s měsícem) spojován také se vzduchem a lékařstvím