fbpx
ABEGHCHKMNOPRSŠTUV

Cheprer

hieroglyfický zápis CheprerBůh Cheprer (doslovně “Ten, který začíná existovat”) byl stvořitelem a bohem slunce. Byl znázorňován jako skarab – hovnivál – nebo muž s hlavou hovnivála. To, proč byl ke znázornění boha stvořitele a vycházejícího slunce zvolen právě hovnivál, vyplývá z činnosti tohoto brouka.

Egypťané viděli, jak obaluje svá vajíčka v hnoji a válí z nich kuličku – ta představovala slunce. Egypťané pozorovali vylíhnuté broučky vylézající z kuličky hnoje a připomínalo jim to vznik života z prvotní hroudy země, a tak byli hovniválové považováni za schopné stvořit nový život.

Od doby Střední říše sel amulet ve tvaru skaraba nosil se na náramcích a náhrdelnících. Skarab byl používán jako pohřební talisman, umisťoval se na srdce zemřelých a měl chránit před přiznáním hříchů během výslechu.

Chnum

hieroglyfický zápis ChnumChnum byl starobylým bohem, který byl znázorňován jako muž s hlavou berana nebo v podobě berana. Druh berana (Ovis longipes) používaný k jeho zobrazení byl nejstarším druhem, který v Egyptě zdomácněl – měl spirálovité rohy vyrůstající vodorovně z hlavy.

Staroegyptský výraz pro “berana” byl ba, což byl také výraz pro princip související s “osobností” člověka (zřejmě nefyzickými atributy, které činí lidskou existenci unikátní nebo snad s morální podstatou lidských pohnutek a jednání). Zřejmě díky staroegyptské zálibě ve slovních hříčkách začal být Chnum považován za boha slunce Rea, a tak byl tento bůh znázorňován s beraní hlavou, jak pluje podsvětím na sluneční bárce. Ba mrtvého bylo zcela určitě mnohem pohyblivější než jeho ka (duch).

S Chnumovým postavením boha stvořitele souvisela jeho úloha ochranného božstva hrnčířů a jeho spojitost s úrodnou půdou, každoroční nilskou záplavou a nilskými katarakty. Hlavní kultovní středisko Chnuma leželo na ostrově Elefantine u prvního kataraktu na jižní hranici Egypta. Jiný významný chrám zasvěcený Chnumovi se nacházel v Esně. V tomto chrámu byla jeho chotí lví bohyně Menhit a právě zde se také každoročně slavil “Svátek hrnčířského kruhu”.

Chonsu

hieroglyfický zápis ChonsuChonsu byl synem Amona a Mut a byl bohem Měsíce. Jeho jméno znamená “Ten, který cestuje”, což je pravděpodobně odvozeno z pohybu měsíce po obloze. V Pozdní době byl také bohem lékařství. Jeho hlavním kultovním střediskem byly Théby (Veset).

CherperChnumChonsuChonsu
CheprerChnumChonsuChonsu