fbpx
ABEGHCHKMNOPRSŠTUV

Hathor

hieroglyfický zápis HathorBohyně matka Hathor, byla spojována s láskou, plodností, sexualitou, hudbou, tancem a alkoholem. Někdy byla znázorňována zcela antropomorfně, dále také ve tvaru krávy nebo jako žena s kravskými rohy. Pokud byla zobrazena v lidském těle, mohla mít hlavu zdobenou kravskými rohy rámujícími sluneční kotouč nebo sokolem sedícím na náhrdelníku. Byla také bohyní oblohy – byla považována za obrovskou krávu rozkročenou nad nebesy, jejíž nohy vyznačují čtyři základní body.

V různých podobách byla Hathor ctěna jako “Paní západu”, “Paní západního pohoří”, “Paní města Byblu”, “Paní tyrkysu” a “Paní fajánsu”. “Západ” nebo “západní pohoří” odpovídá západu slunce a v analogii také říši mrtvých. Byblos bylo přístavní město na libanonském pobřeží, které mělo velký význam pro egyptský obchod. Dováželo se sem především cedrové dřevo, protože v Egyptě nerostly stromy vhodné pro stavbu lodí a velkých budov.

Stejně jako Eset byla Hathor považována za matku sokolího boha Hora a také za matku krále (ten byl ztotožňován s Horem). Její jméno znamená “Horův dům”. Je zajímavé, že nápisy v Horově chrámu v Edfu se zmiňují o svatbě Hathor s Horem. Hathor v podobě krávy bývá občas znázorněna při kojení krále, kterému se takový způsob výživy velmi líbí. Příkladem je nádherná socha faraona 18. dynastie Amenhotepa II. (přibližně 1427-1400 př.n.l.) nalezená v Dér el-Bahrí.

Bohyně Hathor byla někdy ztotožňována s “okem Rea”, při jiných příležitostech se objevovala také jako dcera slunečního boha. Hlavním kultovním centrem bohyně Hathor byla od doby Staré říše Dendera. Zdá se, že slavnosti na její počet byly poměrně zhýralé. Znakem jejího kultu bylo sistrum (chřestítko), kterým se při rituálech potřásalo. V Dendeře se zachoval chrám datovaný do Řecko-římského období, který je zasvěcen triádě Hathor, Hor a Ihej – Hathořin syn, chřestící sistrem na její počest.

Hor

hieroglyfický zápis HorOd počátku dynastického období (přibližně 3100 př.n.l.) byl faraon úzce spojen s Horem. Ten byl znázorňován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou a jeho všudypřítomným symbolem bylo “Horovo oko” (oko vedžat). V jedné verzi mýtu Soupeření Hora a Sutecha měl Hor vydloubnuté obě oči. V jiné verzi ztratil (a opět získal) pouze levé oko. V podobě bez obou očí byl Hor spojován s měsícem, zatímco v podobě s pravým okem byl spojován se sluncem. Protože v obou případech byl jeho zrak nakonec uzdraven, stalo se jeho oko symbolem léčení (vedžat, doslova “celistvý”). Oko bylo používáno jako amulet symbolizující sílu a dokonalost, také představovalo dorůstání a ubývání měsíce.

Horovo jméno znamená “Ten, kdo je nahoře” a vyplývá z jeho titulu boha oblohy a z toho, že Hor byl znázorňován jako sokol, který může létat velmi vysoko. Jako “Hor obzoru” byl nazýván Harachtej a v tomto pojetí byl sloučen se slunečním božstvem Reem – Re-Harachtej. Od Pozdní doby (přibližně 747 př.n.l.) se objevuje ve formě dítěte Hor-pa-chered (Řekové ho nazývali Harpokrates) na stéle známé jako Horův cippus. Obvykle bývá znázorňován, jak ušlapává krokodýly, škrtí hady, škorpióny a jiná nebezpečná zvířata.

Je zřejmé, že měl být vnímán jako dítě, protože byl zobrazován nahý, se zvláštním účesem známým jako “lokny dětství”. Horovi se údajně jako malému chlapci podařilo přežít různá nebezpečí, proto byl předváděn rituál s použitím jeho podoby, aby byly děti ochráněny před podobnými nástrahami (nebo vyléčeno hadí uštknutí a bodnutí škorpiónem). Cippus (zakletý zaříkáváním) se poléval vodou, tím se voda prosytila magickou silou a potom se rituálně popíjela nebo nanášela na rány.

Hor byl uctíván jako součást božské triády v kultovním centru v Abydu (Abedžu). Většinou ale bývá Hor spojován s chrámem v Edfu (starověké Džebě), kde byl uctíván jako součást triády s manželkou Hathor a synem Harsomtumem. Hor byl také úzce spojen s Hierankopolí (“Sokolí město”, starověké Nechen) na jihu a městem Behdet v nilské Deltě. “Hor z Behdetu” byl znázorňován jako okřídlený sluneční kotouč.

Heh

hieroglyfický zápis HehHeh, bůh s žabí hlavou, byl zosobněním beztvarosti a nekonečna. Jeho chotí byla bohyně s hadí hlavou Hehet. Často byl znázorňován antropomorfně, jak drží v každé ruce palmový list (hieroglyf pro rok).

HathorHorbohové starověkého EgyptaHeh
HathorHorHorovo okoHeh