fbpx

Hathor

Bohyně matka Hathor, byla spojována s láskou, plodností, sexualitou, hudbou, tancem a alkoholem. Někdy byla znázorňována zcela antropomorfně, dále také ve tvaru krávy nebo jako žena s kravskými rohy. 

V různých podobách byla Hathor ctěna jako “Paní západu”, “Paní západního pohoří”, “Paní města Byblu”, “Paní tyrkysu” a “Paní fajánsu”. “Západ” nebo “západní pohoří” odpovídá západu slunce a v analogii také říši mrtvých. 

Stejně jako Eset byla Hathor považována za matku sokolího boha Hora a také za matku krále (ten byl ztotožňován s Horem). Její jméno znamená “Horův dům”. 

Horus (Hor)

Od počátku dynastického období (přibližně 3100 př.n.l.) byl faraon úzce spojen s Horem. Ten byl znázorňován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou a jeho všudypřítomným symbolem bylo “Horovo oko” (oko vedžat). 

Horovo jméno znamená “Ten, kdo je nahoře” a vyplývá z jeho titulu boha oblohy a z toho, že Horus byl znázorňován jako sokol, který může létat velmi vysoko. Jako “Hor obzoru” byl nazýván Harachtej a v tomto pojetí byl sloučen se slunečním božstvem Reem – Re-Harachtej. 

Horus byl uctíván jako součást božské triády v kultovním centru v Abydu (Abedžu). Většinou ale bývá Hor spojován s chrámem v Edfu (starověké Džebě), kde byl uctíván jako součást triády s manželkou Hathor a synem Harsomtumem. Hor byl také úzce spojen s Hierankopolí (“Sokolí město”, starověké Nechen) na jihu a městem Behdet v nilské Deltě. “Hor z Behdetu” byl znázorňován jako okřídlený sluneční kotouč.