Maat

Maat je staroegyptský pojem představující univerzální řád světa. Ten byl od doby Staré říše reprezentovaný stejnojmennou bohyní Maat. V období Staré říše se pojem maat užívá především ve významech „pravda“„pořádek“„spravedlnost“„zákonnost“„harmonie“ a „stabilita“ či prostě „správné jednání“ .

Symbolem pojmu maat bylo pštrosí pero. Bohyně Maat je zobrazována jako žena, jejíž ozdobou je vždy čelenka s pštrosím perem. Podobně jako Eset nebo Nebthet může mít okřídlenou podobu znázorňující ochranu, kterou přítomnost bohyně poskytuje.

Min

Bůh plodnosti Min byl znázorňován jako částečně mumifikovaný člověk. Jeho levá ruka držela vztyčený pyj, pravá ruka byla zvednutá. Typickou ozdobou hlavy byla dvojice vysokých per. Znaky jeho kultu byly locika a neidentifikovatelný předmět, snad zástrčka dveří nebo ozubený šíp, svítící blesk či pár zkamenělých mušlí.

Bůh Min byl poměrně starobylým bohem a byl také považován za ochránce důlní oblasti na Východní poušti. Jeho hlavními kultovními středisky byly Koptos a Achmím (řecky Panopolis, protože Řekové ztotožňovali svého boha Pana s Minem). Někdy byl popisován jako syn Esety, jindy byl jejím manželem a Hor byl jejich společným synem. Do doby Nové říše býval ztotožňován s thébským bohem Amonem.

Mut

Bohyně Mut byla pokládána za manželku Amona a matku Chonsua. Tato božská matka byla v Egyptě uctívána zejména v období Nové říše. Byla jí zasvěcována řada chrámů z nichž nejslavnější se nachází v Karnaku.

Mut na hlavě nosila spojenou korunu složenou z červené koruny Dolního Egypta a bílé koruny Horního Egypta, která byly vsazeny do sebe. Někdy nosívala čelenku v podobě supice, jejíž dvě křídla spadala po obou stranách obličeje, zatímco hlava ptáka se tyčila na čelem bohyně.

Mut byla uctívána v Ptahově chrámu v Memfidě (Mennoferu) a v jedné svatyni v Gíze. Známá je ale zejména díky svému chrámu v Karnaku, který jižně sousedí s Amonovým velechrámem.