fbpx
ABEGHCHKMNOPRSŠTUV

Nefertem

hieroglyfický zápis NefertemNefertem byl spojován s lotosovým květem a znázorňován v mužské podobě s modrým lotosem (Nymphaea Caerulea) na hlavě. K ozdobě jeho hlavy někdy také patřila dvojice per a dva vývažky. Mýtus O stvoření z Hermopole Magny uvádí, že slunce povstalo z prvotního lotosového květu.

Nefertem byl proto úzce spojen se slunečním bohem. Texty pyramid z období Staré říše mluví o Nefertemovi jako o “Lotosovém květu, který je před Reovým nosem”. Titul “Ochránce obou zemí” (Chener tawej) – myšlen Horní a Dolní Egypt – poukazuje na všeobecný význam tohoto boha.

Nefertem byl uctíván v Memfidě (Mennoferu) jako syn Ptaha a lví bohyně Sachmet, proto i byl někdy zobrazován se lví hlavou. Někdy byl také považován za syna kočičí bohyně Bastet nebo, aby byla situace ještě komplikovanější, za syna kobří bohyně Vadžet z Bútó.

Neit

hieroglyfický zápis NeitNeit byla starobylá bohyně, jejímž hlavním kultovním centrem bylo Sais v nilské Deltě. Neit získala zvláštní význam v době vlády 26. dynastie (664-525 př.n.l.), protože Sais tehdy bylo domovem vládnoucí rodiny a hlavním městem celého Egypta. Jejím atributem byl štít se zkříženými šípy, který zdůrazňoval spojitost s válečnictvím (Řekové ji později ztotožnili s Athénou).

Tento symbol byl nalezen na předmětech datovaných do doby 1. dynastie (přibližně 3100- 2890 př.n.l.). Neit byla obvykle zobrazována s červenou korunou Dolního Egypta. Tato bohyně tvořila triádu s manželem Sutechem a synem Sobkem, krokodýlím bohem. Jako bohyně matka dostala také přídomek “Velká kráva” (stejně jako bohyně Nut a Hathor). Byla také považována za bohyni stvořitelku, tudíž se rovnala prvotním vodám chaosu, Nun.

Společně s Esetou, Nebthetou a štíří bohyní Selket byla Neit i pohřebním božstvem, všechny čtyři bohyně měly za úkol chránit jednoho ze “Čtyř Horových synů”, který pečoval o vnitřní orgány zesnulých. Neit byla spojována především se šakalím bohem Duamutefem – ten byl ochráncem žaludku a horní části střevního traktu. Egypťané také věřili, že Neit vynalezla tkaní, proto byla patronkou lněných obvazů na mumie.

Nebthet

hieroglyfický zápis NebthetDíky spojení s Usirem byla Nebthet v pozdní mytologii považována za matku Anupa, boha balzamování s šakalí hlavou. Byla také sestrou Esety, Usira a Sutecha (někdy bývala také jeho manželkou). Zdá se, že Nebthet byla pomocnicí své známější sestry Eset.

Nebthet bývala stejně jako Eset znázorňována v lidské podobě, ale mohla být zobrazena také jako jestřáb. Její jméno znamená “Paní paláce” a její koruna se skládala z hieroglyfů pro tento přídomek (košík na hradbách velkého domu).

Nebthet byla spojována s hlavou zesnulých nebo s celou rakví (ve spolupráci s Esetou u nohou. Byla také jedním z ochranných nebeských božstev – chránila Horova syna Hapiho s hlavou paviána, který střežil plíce mrtvých.

Nun

hieroglyfický zápis NunBůh Nun byl božským zosobněním pravod chaosu, které předcházely stvoření. Byl popisován jako “Nejstarší otec” a “Tvůrce lidstva”. Věřilo se, že když bylo vše stvořeno, chaos dále existoval za okraji vesmíru a v podsvětí a byl místem vyděděnců a démonů.

Obvodové zdi chrámů ze sušených cihel se někdy stavěly ve zvlněných vrstvách, zdi potom působily zvlněným dojmem. Cílem pravděpodobně bylo napodobit vody Nun, neboť chrám byl symbolem vesmíru. Nun byl také představován mimo chrám v podobě svatého jezera.

Nun mohl být zobrazován jako pavián, také se žabí hlavou nebo v lidské podobě s vousem. V druhém případě držel nad hlavou sluneční bárku. Jeho manželkou byla bohyně s hadí hlavou Naunet.

Nut

hieroglyfický zápis NutBohyně Nut byla zosobněním oblohy. Podle mýtu O stvoření Héliopole byla jedním z dětí Šua a Tefnuty a sestrou – manželkou Geba, boha země. Noční temnota byla vysvětlována tím, že Nut večer spolkla slunce a porodila ho za úsvitu, takže slunce trávilo noční hodiny putováním po jejím těle.

bohyně NutTato představa byla často zobrazována na stropech hrobek a na spodních stranách vík sarkofágů. Egypťané věřili, že Nut je božským zosobněním rakve a pohřební komory. Protože se z ní každý den rodilo slunce, mohli být také mrtví znovuzrozeni z rakve do posmrtného života.

Bohyně Nut bývala obvykle znázorňována jako žena ohnutá nad zemí, ale mohla být zobrazena i jako kráva. Věřilo se, že “Božská kráva” nosí každé ráno na svých zádech boha slunce Re.

NefertemNeitNebthetbohové starověkého Egypta
NefertemNeitNebthetNun