fbpx
ABEGHCHKMNOPRSŠTUV

Sachmet

Bohyně Sachmet byla krutým projevem bohyně, ať už Hathory, Bastety (kočičí bohyně v Búbastidě v nilské Deltě) nebo bohyně matky Mut, v jejímž chrámu v Karnaku se za vlády 18. dynastie Amenhotepa III. (přibližně 1390-1352 př.n.l.) nacházelo obrovské množství soch Sachmety – zdá se, že na každý den byla určena jedna soška.

Sachmet byla spojována s válkou a bitvou a pomáhala králům porazit nepřátele. Její jméno doslova znamená “Silná”, proto byla Sachmet zobrazována jako lvice nebo žena s hlavou lvice. Na hlavě nosila sluneční kotouč, který upozorňoval, že je dcerou boha slunce Rea. Byla manželkou stvořitele Ptaha a matkou Nefertema, byla proto velmi významnou memfidskou bohyní.

Sokar

Bůh Sokar byl spojován se zemí a úrodou, ale někdy také se smrtí a pohřebními místy hlavního města Memfidy (Mennoferu). Jeho souvislost s pohřebnictvím vedla ke sloučení s Usirem, a protože byl významným memfidským bohem, došlo k další synkretizaci nejvýznamnějšího memfidského božstva Ptah-Sokar-Usira. Sokarovo spojení s Ptahem znamenalo, že měl stejnou manželku – lví bohyni Sachmet. V textech pyramid je popisován jako tvůrce královských kostí. Byl znázorňován jako mumifikovaný člověk, někdy se sokolí hlavou. Jeho dřevěné sošky byly nalezeny v hrobkách spolu s množstvím dalšího pohřebního vybavení.

Hlavním kultovním centrem Sokara byla Memfida (Mennofer). Během svátků konaných na jeho počest nosili jeho ctitelé kolem krku pletence cibule. Ta se používala při balzamování – její slupky nebo celé hlavice se umísťovali na oči nebo se vkládali do uší nebo břišní dutiny.

Sutech

Sutech byl Usirův zlý bratr. Byl členem héliopolské božské rodiny a byl spojován s chaosem, neplodností a pouští. Panovníci 19. a 20. dynastie odvozovali svá jména právě od tohoto boha – například Sethi a Sutnacht. Jeho uctívání uznávalo, že před existencí pořádku musel panovat chaos.

Hlavním kultovním centrem Sutecha byla Nakáda v Horním Egyptě. Právě Nakáda byla podle tradice místem jeho náhlého zrození z bohyně Nut. Sutech byl zobrazován ve formě zvířete, jehož totožnost nelze přesně určit. Mělo dlouhý zahnutý zobák, vztyčené hranaté uši, tělo psa a vidlicovitý ocas. Někdy byl také zobrazován jako člověk se zvířecí hlavou. Mohl být zobrazen také jako prase, osel nebo hroch – viz. mýtus O soupeření Hora a Sutecha.

SachmetSobekSokarSutech
SachmetSobekSokarSutech