fbpx

Sachmet

Bohyně Sachmet byla krutým projevem bohyně, ať už Hathory, Bastety (kočičí bohyně v Búbastidě v nilské Deltě) nebo bohyně matky Mut.

Sachmet byla spojována s válkou a bitvou a pomáhala faraonům porazit nepřátele. Její jméno doslova znamená “Silná”, proto byla Sachmet zobrazována jako lvice nebo žena s hlavou lvice. Na hlavě nosila sluneční kotouč, který upozorňoval, že je dcerou boha slunce Rea. Byla manželkou stvořitele Ptaha a matkou Nefertema, byla proto velmi významnou memfidskou bohyní.

Sobek

Krokodýlí bůh Sobek patří k nejstarším egyptským bohům. Jeho uctívání je doloženo od počátků starověkého Egypta. Jeho uctívání trvalo až do nástupu křesťanství.

Původně byl spojován zejména s Nilem, úrodou a plodností. Texty pyramid uvádějí Sobeka jako „dárce zeleně“. V pozdějších dobách je někdy titulován přímo jako „Pán Nilu“, takže vystupuje jako vládce Hapiho (boha záplav).

Byl označován jako bůh vod a uctíván především ve Fájjumské oblasti.

Sokar

Bůh Sokar byl spojován se zemí a úrodou, ale někdy také se smrtí a pohřebními místy hlavního města Memfidy (Mennoferu). Jeho souvislost s pohřebnictvím vedla ke sloučení s Usirem. Protože byl významným memfidským bohem, došlo k další synkretizaci nejvýznamnějšího memfidského božstva Ptah-Sokar-Usira. 

Sokarovo spojení s Ptahem znamenalo, že měl stejnou manželku – lví bohyni Sachmet. V textech pyramid je popisován jako tvůrce královských kostí. Byl znázorňován jako mumifikovaný člověk, někdy se sokolí hlavou. Jeho dřevěné sošky byly nalezeny v hrobkách spolu s množstvím dalšího pohřebního vybavení.

Sutech

Sutech byl Usirův zlý bratr. Byl členem héliopolské božské rodiny a byl spojován s chaosem, neplodností a pouští. Panovníci 19. a 20. dynastie odvozovali svá jména právě od tohoto boha – například Sethi a Sutnacht. Jeho uctívání uznávalo, že před existencí pořádku musel panovat chaos.

Hlavním kultovním centrem Sutecha byla Nakáda v Horním Egyptě. Právě Nakáda byla podle tradice místem jeho náhlého zrození z bohyně Nut. Sutech byl zobrazován ve formě zvířete, jehož totožnost nelze přesně určit. Mělo dlouhý zahnutý zobák, vztyčené hranaté uši, tělo psa a vidlicovitý ocas. Někdy byl také zobrazován jako člověk se zvířecí hlavou.