fbpx

Egyptský ministr pro památky řekl ve svém prohlášení, že nedaleko pyramid v Abúsíru byla odkryta loď z doby stavitelů pyramid. Plavidlo je datováno do doby okolo roku 2 550 př.n.l. a bylo objeveno archeology, kteří prováděli vykopávky rozsáhlé mastaby nebo starověké hrobky na pohřebišti úředníků Staré říše v Abúsíru, jižně od plošiny v Gíze.

Čeští egyptologové nalezli v oblasti jižně od hrobky z nepálených cihel pohřební loď z doby stavitelů pyramid dlouhou 18 metrů. Zbytky dřevěného plavidla starého 4 500 let byly pokryty navátým pískem. Pohřební člun ležel na skále, spolu s provazy a dřevěnými částmi, které byly na svém původním místě.

Dřevěná prkna spojená s dřevěnými čepy byla nedotčená. Pouštní písek zachoval rostlinná vlákna, která pokrývala spoje prken. Některé provazy, které držely loď pohromadě, byly rovněž nalezeny na jejich původním místě, a to i s netknutými detaily.

“V každém případě se jedná o pozoruhodný nález. Pečlivé odkrytí a záznamy o člunu z Abúsíru budou důležitým příspěvkem k porozumění starověkým egyptským plavidlům a jejich místě v pohřebním kultu. A pokud je tu jeden člun, mohou tu být i další,“ řekl Bárta

Odkrývání pohřebního člunu začíná

Přesný význam pohřebních člunů starověkého Egypta není zcela jasný. Podle některých vědců byly pohřební čluny myšleny jako sluneční bárky používané pro cestu majitele podsvětím. Jiný namítají, že se jednalo pouze o pohřební dary, které zesnulý použil ve svém posmrtném životě.

Panovníci Staré říše byli v jejich pyramidových komplexech často pohřbíváni s několika čluny. Většina jam pro lodě byla nalezená prázdná, bez jakéhokoliv dřeva nebo s jen s vrstvou hnědého prachu ve tvaru lodě.

Jedinou výjimkou byly dvě lodě patřící Chufuvovi, který postavil Velkou pyramidu v Gíze. Lodě byly nalezeny rozebrané a nyní probíhá jejich rekonstrukce. Archeologové říkají, že člun z Abúsíru je prvním plavidlem ze Staré říše, které má významné rozměry a bylo nalezeno v nekrálovském kontextu.

Největší vrak lodi v historii

“Jedná se o velmi neobvyklý nález, neboť v tomto období byly lodě této velikosti a konstrukce určeny výhradně pro nejvyšší členy společnosti, kteří obvykle patřili ke královské rodině,” řekl Bárta.

Přestože se loď nachází cca 12 m jižně od mastaby, je zde patrné jasné spojení mezi stavbou a plavidlem, a to z jeho orientace, délky a keramiky shromážděné z jeho interiéru. Kamenná miska objevená v jedné z podzemních místností mastaby nesla jméno krále Huneje. Hrobka se tedy datuje do této doby.

Jméno majitele mastaby však zůstává neznámé, protože jeho pohřební šachta zatím nebyla objevena. S největší pravděpodobností nebyl členem královské rodiny, protože jeho člun není umístěn vedle královské pyramidy. Přesto člun ukazuje na jeho výjimečné společenské postavení.

“Velikost hrobky a přítomnost člunu jasně umisťuje zesnulého mezi elitu dané doby se silnou spojitostí s vládnoucím faraónem,“ vyvozují čeští archeologové.

Tým bude pokračovat s vykopávkami příští jaro. Odborníci z Českého egyptologického ústavu a z Ústavu námořní archeologie Texas A&M University v Texasu spustili projekt, při kterém budou studovat techniky použité pro stavbu trupu lodi.