fbpx

Egyptští archeologové objevili začátkem listopadu v nekropoli Sakkára pyramidu. Pyramida byla pravděpodobně vybudována pro matku faraona Tetiho, královnu Sešsešet. Teti vládl Egyptu v letech 2323 – 2291 př.n.l. Objevení pyramidy královny Sešsešet oznámil generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro památky Dr. Zahi Hawass.

“Jediná královna, jejíž hrobka nebyla známa, je Sešsešet a já jsem přesvědčen, že (pyramida) patří jí. Tohle obohatí naše znalosti o Staré říši,” zdůraznil Hawass. Ve stejné části pohřebiště byly již dříve nalezeny hrobky manželek Tetiho, ale hrobka jeho matky zatím zůstávala ukryta.

Původně se pyramida královny Sešsešet tyčila do výšky 14 metrů a její strany měřily 22 metrů každá. Dnes však z hrobky zůstalo jen pětimetrové torzo. Pyramida královny Sešsešet je podle Hawasse nejucelenější vedlejší pyramidou v Sakkáře. Původně ji kryl bílý vápenec, který sem byl dopraven z nedalekých kamenolomů u Tury a z něhož se zachovaly pouze zbytky.

Důkazy o tom, že pyramida patří Tetiho matce – královně Sešsešet, jsou nepřímé. Blízko leží pyramidy jeho dvou manželek, z nichž jedna byla objevena před sto lety a druhá v roce 1994 a které jsou součástí pohřebního komplexu společně s Tetiho pyramidou, která se zřítila. O královnině existenci pochybnosti nejsou – mimo jiné se její jméno objevuje v nápisech a také na papyrovém dokumentu – receptu na prostředek pro posílení jejích řídnoucích vlasů. Avšak místo jejího pohřbu dosud známo nebylo.

pyramida královny Sešsešet v Sakkáře

Zdroj: ČEgÚ a České noviny