fbpx

Od od 30. srpna 2020 do 7. února 2021 bude v Národním muzeu výstava s názvem Sluneční králové. Jedná se o ukázku nejvýznamnějších objevů českých egyptologů a návštěvníci mohou spatřit památky staré 4,5 tisíce let. Vesměs jde o objevy českých egyptologů v Abúsíru na královském pohřebišti z dob stavitelů pyramid.

Egyptolog a prorektor Univerzity Karlovy Miroslav Bárta k výstavě říká: „Návštěvníci uvidí největší staroegyptské poklady z doby 3. až 1. tisíciletí před Kristem, například unikátní královské sochy panovníka Raneferefa.“

Sluneční králové – panovníci 5. dynastie

Jako sluneční králové jsou označováni faraoni 5. dynastie, kterou založil Veserkaf. Tento faraon si nechal postavit  pyramidu v Sakkáře (v bezprostřední blízkosti Stupňovité pyramidy faraona Džosera). V Abúsíru se nachází Veserkafův sluneční chrám. Dalšími faraony této dynastie byli Sahure, Neferirkare, Raneferef a Niuserre. Všichni tito faraoni si nechali postavit pyramidu v Abúsíru (Raneferefova pyramida je v této lokalitě nejjižnější).

Není bez zajímavosti, že Sahure i Neferirkare také započali se stavbou slunečních chrámů. Jejich sluneční chrámy ale nebyly dosud nalezeny. Písemné prameny naznačují, že Sahureův sluneční chrám Sechet-Re (Reovo pole) nebyl nikdy dokončen. Sahureův bratr Neferirkare, který usedl po smrti svého bratra na trůn, postavil také sluneční chrám Set-ib-Re (Místo Reova potěšení), ale ani on nebyl dosud lokalizován. Neferirkareův sluneční chrám je ale v písemných pramenech nejčastěji zmiňován.

Niuserreho sluneční chrám v Abú Goráb

Asi nejznámnějším slunečním chrámem je Niuserreho sluneční chrám v Abú Goráb. Niuserreův sluneční chrám Šesep-ib-Re (Reovo potěšení)  byl vybudovaný celý z kamene, měl vyspělý design a celistvý plán. Jádro chrámu bylo z vápence, který pocházel z lomů v severní Sakkáře. Obložení bylo z jemného bílého vápence z Tury.

Proč byl umístěn do Abú Goráb? Právě v Abú Goráb se protínají přímky – nejjižnější hranice memfidské nekropole se slunečním chrámem v Heliopoli a spojnice vrcholku Veserkafovy pyramidy s Chufuovou pyramidou v Gíze.

Sochy nalezené v serdábu Šeretnebtej a jejího manžela.