< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

U základů české egyptologie stál František Lexa. Působil také jako profesor egyptologie na Karlově univerzitě. Výraznou měrou přispěl k založení Československého egyptologického ústavu. Rodák z Pardubic po přestěhování do Prahy vystudoval gymnázium v Žitné. Mezi jeho učitele patřil i Alois Jirásek, který vyučoval zeměpis a dějepis.

Na Karlo-Ferdinandovu univerzitu nastoupil v roce 1894 na Filozofickou fakultu. Původní obory matematiku a fyziku si postupně rozšířil v dalších ročnících o filozofii a psychologii. Jeho spolužákem byl například Zdeněk Nejedlý. Na univerzitě v době jeho studia přednášel také T.G.Masaryk. V roce 1903 se stal doktorem filozofie a tématem jeho habilitační práce byla psychologie písma. Odtud se dostal k zájmu o původ písma a studiu staroegyptského písma.

Počátky české egyptologie

Po vzniku Československa v roce 1918 byl na Karlově univerzitě zájem o orientalistiku a Lexa zde mohl od roku 1919 bezplatně přednášet egyptologii. Řádné místo profesora získal v roce 1927. Do té doby napsal několik knih, o které byl velký zájem. To bylo také jedním z důvodů ke zřízení Egyptského semináře na Karlově univerzitě. František Lexa se stal jeho jediným řádným profesorem. Ve školním roce 1934/35 byl zvolen děkanem Univerzity Karlovy.

Během čtyřiceti let svého působení na univerzitě vychoval řadu egyptologů z Československa i dalších států. Vykonal mnoho záslužné práce pro popularizaci egyptologie. Spolupracoval na pořádání výstav o Egyptu a seznamoval širší veřejnost se životem a činností starých Egypťanů. Kromě odborných publikací je autorem povídky Amen-nacht (1917) o životě egyptského velekněze. Napsal mnoho drobnějších prací a článků. Překládal ze staroegyptské literatury texty literárních děl, právní a náboženské dokumenty.

Egypt navštívil poprvé v roce 1930, podruhé až v roce 1956 jako člen kulturní delegace.

František Lexa