Serápidova kaple pochází z římského období a nechal ji postavit římský císař Hadrian (76—138 n.l.). Serápidova kaple se nachází v severovýchodním rohu nádvoří a je to jediná dochovaná stavba v tomto komplexu z období římské nadvlády.

Římané celý chrámový okrsek za své vlády změnili na velkou pevnost – tato proměna skončila roku 250 n.l. Luxorský chrám se nacházel uprostřed opevnění a sloužil jako chrám římských císařů. Ti se považovali za dědice egyptského královského úřadu.

Luxor (Ipetresejet) je arabské jméno a pochází z místního výrazu Al-Uksur (opevnění). Jméno je také odvozeno od latinského slova castrum (pevnost). Chrám v Luxoru (Ipetresejet) nazývali Egypťané také „Amonův chrám v Ipetu“, „Amenemipet“ případně „Jižní svatyně“.

Serápidova kaple