fbpx
  1. 4. listopadu 1922 nalezl Howard Carter pod starověkými řemeslnickými chýšemi první stupně schodiště vedoucího do hrobky
  2. Po očištění schodiště od suti se objevil vchod do hrobky, na němž byly stopy po násilném vniknutí. Protože se čekalo na příjezd lorda Carnarvona, bylo schodiště znovu zasypáno. Vstup byl uzavřen železnou mříží a střežen hlídkami. 24. listopadu 1922 bylo v přítomnosti lorda Carnarvona schodiště znovu uvolněno; vstup byl vyfotografován a posléze proražen
  3. Následující noc byla vyklizena sedm metrů dlouhá chodba plná kamení, ale i nádob, pohárů a skříněk. To ukazovalo na vyloupení hrobky
  4. Byl uvolněn druhý zapečetěný vstup. Howard Carter do něj pomocí železné tyče prorazil otvor široký natolik, aby jím mohl prostrčit ruku. V mihotajícím se plaménku svíčky objevil rozsáhlou místnost plnou tajemných předmětů – zvířat, soch, pohřebních lehátek. A mezi tím bylo všude zlato!
  5. Výkonné elektrické lampy osvětlily celou předsíň, v níž byl nepopsatelný nepořádek. To bylo dalším důkazem, že tudy prošli vykrádači hrobek. Tento nepořádek ovšem tvořily stovky (přibližně 650) pozlacených předmětů, navršených až ke stropu do výšky čtyř metrů. Nosítka, sochy lidí v životní velikosti, nádherné skříně, lehátka, stoličky, či vázy byly již samy o sobě nejúžasnějším pokladem objeveným v Egyptě. Egyptská vláda si uvědomovala význam objevu, o němž informovaly noviny na celém světě, a proto byla Howardu Carterovi nápomocná. Carterovi bylo jasné, že než bude v průzkumu hrobky pokračovat, musí veškeré vzácné a křehké předměty z místnosti odstranit. Tato práce trvala několik let
  6. Za nosítky opřenými o stěnu předsíně nalezli archeologové další zapečetěný vstup. I tento byl v minulosti porušen a znovu uzavřen. Vedl do místnosti plné tisíců předmětů, které se zde povalovaly v neskutečném nepořádku. Mezi všemi těmito poklady patřily mezi ty nejdojemnější památky na dětství předčasně zemřelého faraona. Vzácné hry, pera, vějíře, židličky a stolečky byly uschovány v truhlách, které nesly následující nápis: “Truhla pro jeho Veličenstvo, když bylo ještě téměř dítě”
  7. V předsíni si Carter ihned všiml dvou velkých mužských soch, které zřejmě střežily vstup. Zeď zde při poklepu zněla dutě. Archeolog tušil, že se za ní skrývá pohřební komora, a proto otevření vstupu oddaloval. Vypáčil jej až 10. října 1925 v přítomnosti vážených hostů
  8. Výzdoba pohřební komory byla provedena na žlutém podkladě, který měl odrážet staroegyptské označení místa jako „dům zlata“. Malby na stěnách znázorňovaly obřady při Tutanchamonově pohřbu. Celou místnost zabíral obrovský skříňový sarkofág. I zde byly stopy po vykrádačích hrobek – pečeť na sarkofágu byla porušena. Uvolnění mohutných kamenných kvádrů trvalo dlouhé hodiny. Teprve poté byla objevena druhá schrána s nedotčenou pečetí! Do celého světa se rozletěla zpráva, že byl objeven neporušený sarkofág faraona. Dne 25. října 1925 otevřel Howard Carter poslední, zlatý, sarkofág, v němž se skrývala mumie Tutanchamona
  9. Vedle pohřební komory se nalézala pokladnice, v níž bylo uschováno bohatství, jehož nádhera překonávala vše, co do té chvíle archeologové v hrobce objevili

Odhalování Tutanchamonovy hrobky 3D model hrobky

Nádherné bohatství v hrobce Tutanchamona

Alabastrové vázy ve tvaru lotosu a poupat, olejové lampy, mnoho jemně tepaných a zdobených truhel, tisíce zlatých růžiček vyšitých do oblečení, nosítka s hlavou lva, krávy, hrocha a krokodýla, židle a křesla, faraonův trůn, toulce, luky a šípy, kultovní oblečení z leopardí kůže, žezlo z masivního zlata, množství šperkovnic vykládaných alabastrem, slonovinou, či ebenovým dřevem, velké sochy potažené zlatou fólií, více než tři stovky zbraní, řada modelů lodí, několik lehátek, nesčetné množství šperků zhotovených z nejvzácnějších materiálů, zlaté sošky, rozmontované slavnostní a válečné vozy.