Egyptská prasata neměla nic společného s růžovými vepříky s hladkou srstí, které známe z našich luhů a hájů. Egyptská prasata se spíše podobala kancům. Vyvinula se z rodu divokého prasete Sus scrofa ferus, které se v Africe vyskytovalo od pradávných dob. Byla to menší plecitá zvířata s protáhlým rypákem, měla dlouhé nohy, kůži pokrytou tvrdými štětinami a kvůli své žravosti byla považována za nečistá zvířata.

Egypťané chovali prasata pro maso a nebo je využívali na polích k zašlapávání osiva do bahnité půdy. Prasata patřila spolu s voly, osly, ovcemi a kozami mezi Egypťany běžně chovaná zvířata. Přesto bychom na stěnách hrobek ze starších období žádná vyobrazení prasat nenašli. Ta se objevila teprve v období Nové říše.

Opovrhovaný žrout

Egypťané neprokazovali těmto zvířatům žádný vděk. Rerej (takto je Egypťané nazývali) byla kvůli špíně, hrubému vzhledu a extrémní žravosti považována za nečistá. Pasáci prasat nesměli vstupovat do svatyní a směli se dokonce ženit pouze s ženami, které rovněž pocházely z rodin pasáků prasat. Tím se vytvářela jakási zvláštní kasta.

Zošklivování prasat souviselo také s tím, že byla tato zvířata spojována se Sutechem. Právě v podobě černého kance totiž bůh temnot bojoval se svým synovcem Horem, synem Usira, a poranil mu oko. Podle egyptské víry byl Měsíc jako jedno z Horových očí pravidelně vytrháván a požírán kanibalským a obávaným kancem.