Když mladý faraon Tutanchamon zemřel, jeho hrobka pravděpodobně nebyla ještě dokončena. Proto se má všeobecně za to, že byla rychle použita jiná hrobka, která snad byla původně určena pro Aje. Ať tak či onak, kněží měli 70 dní na to, aby připravili Tutanchamona na „věčnou cestu“. Průběh pohřbu Tutanchamona se řídil obvyklým způsobem. Pojďme si ho trochu přiblížit.

Balzamovači vyndali přes nosní dírky většinu mozku a zbytky uvnitř rozpustili aromatickými roztoky. Na boku těla vyřízli otvor, kterým vyndali vnitřnosti, břišní dutinu vymyli palmovým vínem a vyplnili rozdrcenou myrhou a kasií. Tělo tak bylo zbaveno všeho, co by se mohlo kazit, bylo zcela oholeno a mohlo se ponořit do nádoby se suchým natronem (přírodní formou uhličitanu sodného), který absorboval zbývající vlhkost.

Poté bylo tělo Tutanchamona položeno na pohřební lůžko se zvířecí hlavou bohyně Tauret, která slibovala Tutanchamonovi znovuzrození. Nakonec proběhlo bandážování, kdy se tělo zabalilo do ochranných vrstev ze stovek metrů jemného plátna. Při tomto bandážování se odříkávaly modlitby a pronášeli magické formule.

Pohřební maska Tutanchamona, která byla v průběhu pohřbu Tutanchamona použitaDen před pohřbem bylo Tutanchamonovo tělo (zcela ozdobené a uzavřené ve zlaté rakvi) dopraveno do paláce, kde bylo vystaveno. Dvorní zlatníci upravili rysy obličeje Tutanchamona na dvou předchozích rakvích do utrápených až tragických výrazů, neboť Tutanchamon musel projít obtížnými fázemi. Na třetí rakvi z ryzího zlata ale výraz jeho obličeje svědčil o vítězství – zlatá maska představuje Tutanchamonův návrat do života, vyzařuje věčné mládí, které sice mladý faraon nyní ztratil, ale znovu jej získá ve společnosti bohů.

Průběh pohřbu Tutanchamona

V den, kdy se konal pohřeb Tutanchamona, odříkávala Anchesenamon u nohou mumie formule evokující znovuzrození. Pak se přidala k procesí, které se přesunulo do chrámu ke čtyřdennímu obřadu. Následovali ji dvořané, kteří nesli pohřební výbavu. Uvnitř chrámu pak Tutanchamonův nejspolehlivější rádce Aje, který se pak jako nástupce Tutanchamona stal na krátkou dobu faraonem, vykonal nejposvátnější rituál, který by jinak připadl na syna zemřelého faraona – dotkl se jeho úst a očí, aby je otevřel pro věčný život.

Další den za úsvitu se pohřební procesí znovu vydalo na cestu – tentokrát do nekropole. Než kněží rozmístili v hrobce pohřební výbavu, byla vztyčena ve vchodu do hrobky mumie do vzpřímené polohy. Voda jako úlitba, která měla připomínat očistu bohů, skropila masku a rubáš. Tělo Tutanchamona bylo obdarováno „korunou ospravedlnění“ a Aje provedl rituál „otevírání úst“. Teprve pak mohl být Tutanchamon uložen k odpočinku.

Po Tutanchamonovi se vlády na krátký čas chopil Aje, kterého ale záhy nahradil generál Haremheb. Ten chtěl, aby Aje, Tutanchamon i Achnaton byli zapomenuti a nechal stesat ze všech památek jejich jména. Zakázal vyslovit Tutanchamonovo jméno, protože prý vyslovení toho jména učiní Tutanchamona opět živým.

A tak Egypt pomalu zapomněl na mladého faraona, který starověkému Egyptu vrátil po Achnatonově náboženské reformě znovu uctívání více bohů a bohyň a jeho jméno dlouhé roky nikdo nevyslovil … Když ale v roce 1922 Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku, jméno tohoto mladého faraona se rozneslo po celém světě. Na otázku KDO BYL TUTANCHAMON můžeme ale s jistotou odpovědět jen tolik, že to byl faraon 18.dynastie, který nevládl dlouho a chtěl žít věčně. Možná, že objevením jeho hrobky se mu tento sen nakonec splnil.