fbpx

Nejstarším královským pohřebištěm kušitských králů bylo El Kurru. Kdybyste ho chtěli najít na mapě dnes, museli byste hledat v severní části Súdánu. Na počátku 20. století zde vedl vykopávky americký archeolog George Andrew Reisner (o tom jsme psali v článku Království Kuš – místo původu černých faraonů). 

Nekropole je rozdělena na tři části dvěma vádími. Centrální část se zdá být nejstarší a obsahuje mohyl. Reisner se domníval, že nejstarší z nich pochází z doby faraóna Šešonka I. (vládl kolem roku 850 př.n.l.). V nejvyšší části hjsou čtyři mohylové hrobky (označované Tum. 1, 2, 4 a 5) a severně od nich se pak nachází Tum. 6 se nachází.

Dosud určené pyramidy na nekropoli El Kurru

K1Jedna z největších pyramid. Nachází se vedle pyramidy Pianchiho (K17)
K3královna Naparaye - dcera faraona Pianchiho
K4královna Khensa - pravděpodobně sestra Pianchiho
K5královna Qalhata - manželka Šabaky (druhého faraona 25. dynastie)
K6královna Arty - dcera faraona Pianchiho
K7královna Pebatjma - manželka Kashty a matka Pianchiho
K8král Kashta - otec Pianchiho
K15Šabaka - syn Pianchiho, druhý faraon 25. dynastie
K16Tanutamon - syn Taharky, poslední faraon 25. dynastie
K17Pianchi - zakladatele 25. dynastie
K52královna Nefrukekashta - manželka Pianchiho
K53Královna Tabiry - manželka Pianchiho

Asi 120 metrů na severozápad od pyramid K51 až K.55 byly nalezeny čtyři řady hrobů. V těchto hrobech byly objeveny pohřby koní. Řady obsahovaly čtyři, osm, osm a čtyři hroby. Čtyři hroby v první řadě se pravděpodobně datují do doby faraona Pianchiho (zakladatele 25. dynastie). Hroby druhé řady patří do období jeho nástupce Šabaky, hrobky ve třetí do vlády Šabataky. Hroby v poslední řadě patří do doby posledního faraona této dynastie Tanutamona.

Hrobky kušitských králů na nekropoli El Kurru - po vzoru starověkých Egypťanů začali stavět pyramidy, byť trochu odlišné.

Hrobky kušitských králů na nekropoli El Kurru – po vzoru starověkých Egypťanů začali stavět pyramidy, byť trochu odlišné.